Kvinde i klasserum tager noter

For undervisere på ungdoms-
og voksenuddannelserne

Som lærer ved de gymnasiale uddannelser eller VUC kan du bruge CFU til inspiration og hjælp i din dagligdag. 
Vi vejleder om trykte og digitale læremidler, og vi udbyder en række kurser målrettet undervisere på ungdoms- og voksenuddannelserne.

Inspiration til dig og din undervisning

CFU-kurser for dig, der underviser i gymnasiet

Praksisnære kursusdage hos os eller hos jer

Ny inspiration for undervisere på ungdomsuddannelserne - på CFU eller hos jer selv.

VUC kan også få hjælp på CFU

CFU for gymnasielærere

Fra faglige- og almen didaktiske kurser til læremidler og streaming af film og tv.
VUC

For undervisere på AVU, OBU og FVU

Målrettede kurser, vejledning om læremidler og Vingsted-konferencen.
Streaming af TV-udsendelser på mitCFU

Overblik og inspiration på mitCFU

Søg og lån læremidler til din undervisning og find masser af inspiration.

Efteruddannelse i entreprenørskabsundervisning

Den nye efteruddannelsen i entreprenørskab E3U er for grundskolelærere, lærere på det gymnasiale område og undervisere på de videregående uddannelser. - VIA er med som operatør. 

Stream tv-udsendelser på CFU

Brug film og tv i undervisningen

Vi har mere end 40.000 udsendelser og en lang række spillefilm til din undervisning.