Kurser for de gymnasiale uddannelser

For dig, der underviser unge og voksne

Tag med på en kursusdag på CFU - eller rekvirér et af vores færdigsyede kurser hjem til jer selv.

På VIA CFU udbyder vi en række aktuelle, faglige og pædagogiske kurser, der retter sig mod undervisere på de gymnasiale uddannelser, VUC og erhvervsskoler. CFU's kurser er altid teoretisk funderede, men med et praksisnært fokus og med idéer til undervisningen i morgen.

Se alle vores aktuelle kurser til de gymnasiale uddannelser, VUC og erhvervsskoler.

 

CFU kommer til jer

Ud over de færdigt tilrettelagte kurser på CFU, udbyder vi også kursusforløb, som I kan rekvirere, så det færdigt designede kursus afholdes hos jer selv. Kurserne er oplagte til en halv eller hel pædagogisk dag. Vi tilpasser selvfølgelig efter jeres ønske.

Pt. kan følgende kurser rekvireres:

  • Ny lærer: Få overblik over alt det du har brug for at vide som ny lærer 

 

  • Evalueringsformer i et læringsperspektiv: Få redskaber til at vælge relevante evalueringsformer og bruge dem i praksis.

 

  • Professionelle læringsfællesskaber: Styrk dine elevers og din egen læring gennem refleksiv dialog, samarbejde og deprivatisering af undervisningen

 

  • Gratis workshop i mitCFU: Lær at finde film og tv-udsendelser, pædagogiske vejledninger, lave kapitelsæt til film og tv  m.m.

 

  • Mindfulness i en lærerhverdag: Få redskaber til at håndtere en travl hverdag med spidsbelastninger

 

Hent vores flyers nederst på siden

Lad os komme til jer

Mand viser kvinde noget på en tablet i et bibliotek

Gratis mitCFU workshop

Lær b.la. hvordan du bruger mitCFU's pædagogiske vedledninger, og lær at lave huskesedler, kapitelsæt m.m. 

Konference: Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog - konference for ungdomsuddannelserne

Deltag i vores DSA-konference i Aarhus og bliv beriget på både teori og praksis

CFU-kurser for dig, der underviser i gymnasiet

Evalueringsformer i et læringsperspektiv

Kursus om at vælge hensigtsmæssige former for evaluering og om hvordan man evaluerer i praksis

Mindfulness i en lærerhverdag

Få værktøjer til mere ro og nærvær.

Artikel: De siger vi skal plf'e

Professionelle læringsfællesskaber

Kvalificer læring ved at  lære at arbejde professionelt med refleksiv dialog og deprivatisering

Nye CFU-kurser

Ny lærer - kom godt i gang

Få styr på det du ikke vidste du skulle have styr på - fra didaktiske overvejelser til hvor du finder materiale til din undervisning