Varieret og differentieret matematik med fælles mål for øje

Hvordan planlægges og gennemføres en undervisning, der tilgodeser elevers forskellige faglige niveauer og læringsbehov?

Sted

Aarhus

Pris

1.100,00 kr.

Dato

18.09.2023

Tilmeldingsfrist

18.08.2023

Status

Ledige pladser

Om kurset

Børn er forskellige og dermed er en differentieret og varieret undervisning en nødvendighed. Men hvordan planlægger, gennemfører og evaluerer vi en undervisning, der tager højde for elevernes forskellige faglige niveauer og individuelle læringsbehov?

Svarene er mange, men med et læringsmiljø, hvor elevernes forskellighed anerkendes og påskønnes, er det faktisk ikke så svært at føre ud i livet. Undervisningen planlægges og organiseres med afsæt i differentierede opgavetyper, niveauer, metoder, organisationsformer og konkrete materialer.

Kurset vil tage udgangspunkt i instruktørens egne undervisningserfaringer i indskolingen og på mellemtrinnet og være en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser og erfaringsudveksling.

Lone Anesen er lærer på Strynø Skole, matematikvejleder i Langeland Kommune og lærerbogsforfatter

Målgruppe

Matematiklærere på mellemtrinnet

Instruktører

Lone Anesen - Lærer, matematikvejleder og lærebogsforfatter

Fagområder

Matematik

Kontakt