Den gode håndværk og design opgave

På kurset får du praksisideer i at tilrettelægge designopgaver på forskellige niveauer i 5.- 6. klasse fra idégenerering via praktisk skitsering til et færdigt produkt.

Sted

Aarhus

Pris

1.600,00 kr.

Dato

18.09.2023

Tilmeldingsfrist

18.08.2023

Status

Ledige pladser

Om kurset

​På kurset lærer du at tilrettelægge en designproces i samspil med håndværket, hvor der lægges vægt på idégenerering via skitsering og modellering. Som en central del for kurset lærer du om at udvælge velegnede designopgaver og skitseringsmaterialer fra idégenerering via praktisk skitsering til et færdigt produkt.

Målet med kurset er:
1. For det første, at du via praksis og faglige vinkler fra fagformålet for faget opnår kompetencer og erfaringer med at tilrettelægge en håndværk og design-undervisning i 5.- og 6. klassetrin.
2. For det andet er målet, at du lærer at tilrettelægge designopgaver, som har både håndværk, materialer, forarbejdning og designprocessen integreret i et samspil.
3. For det tredje, at du i praksis får lært at tilrettelægge en undervisning, hvor håndværksmæssig forarbejdning af materialer er baseret på designprocessen.
4. For det fjerde, at du opnår viden og færdigheder i skitserings- og modelleringsmetoder til aktiv brug i undervisningen.

Kurset giver dig indblik i:
- Hvilke opmærksomhedsfelter der bør være i det obligatoriske forløb på 5.-6. klassetrin, som konsekvens af at kunne fortsætte med faget som valgfag og prøve i 8. klasse.
- Modelleringens betydning for kvaliteten af det færdige produkt og procesindsigt.
- Praktisk arbejde via designopgaver i relation til fagets mål.

Målgruppe:
Undervisere i håndværk og design på mellemtrinnet og i valgfaget og som efterspørger grundlæggende færdigheder, viden og i at tilrettelægge progressive designforløb med håndværksmæssig forarbejdning i tre primære materialer. Derudover er målgruppen også lærere, som ønsker inspiration til årsplan og progression i deres undervisning.

Målgruppe

Undervisere i håndværk og design i 5.-6. klasse

Instruktører

Wisti W. Pedersen - Lærer
Heidi Bruus - Billedkunstner, lærer og tidl. læringskonsulent

Fagområder

Praktiske musiske fag: Håndværk og design

Kontakt