Ny lærer - kom godt i gang

Det kan være overvældende at starte som ny lærer. Kurset giver overblik over dit fags mål og giver dig redskaber til at omsætte mål i praksis. Du får mulighed for at afprøve didaktik imellem de to undervisningsgange og reflektere over egen praksis med andre nye lærere.

Sted

Aarhus

Pris

3.950,00 kr.

Dato

14.09.2023

Tilmeldingsfrist

14.08.2023

Status

Ledige pladser

Om kurset

Kurset henvender sig til nye lærere og årsvikarer på ungdomsuddannelserne, og formålet med det to-dages forløb er at kvalificere nye lærere til at kunne agere som lærer på baggrund af grundlæggende viden. 

Der introduceres til nogle af de grundlæggende pædagogiske og didaktiske overvejelser, som kan hjælpe i forberedelsen og i undervisningen, så hverdagen som ny lærer bliver lettere.  

Kurset giver derved introduktioner til hvor man som ny lærer kan finde materiale, om de mål, undervisning skal leve op til, og hvordan man kan arbejde med at `oversætte’ dette til undervisning. Kurset kommer også ind på, hvordan man, som lærer kan planlægge undervisning, agere i klasserummet og arbejde med en forståelse af de konkrete elever, samt indgå i relationer til dem med henblik på læring. Kurset arbejder derfor med spørgsmål som: 
1. Hvordan planlægger jeg en lektion, og hvilke overvejelser kan jeg gøre mig over elevers læring? 
2. Hvordan kan jeg tilrettelægge aktiverende undervisning for elever gennem forskellige undervisningsformer? 
3. Hvordan evaluerer jeg undervisning ud fra mine mål og elevers læring med henblik på næste lektion? 
4. Hvordan finder jeg og anvender materiale på `mitCFU´ og gratisprogrammer til min undervisning? 
  
Kurset tilrettelægges med henblik på de tilmeldte deltagere. Deltagerne vil evt. blive delt op på mindre hold i forhold til forskellige gymnasiale uddannelser, hvis der er grundlag for dette. 

Der vil være en mindre opgave til første undervisningsdag i form af at medbringe et materiale fra egen undervisning, som kan give afsæt for refleksion over og konkret arbejde med egen praksis. Ligeledes vil der være en mindre opgave til anden undervisningsdag. Arbejdsformen vil således være en vekslen mellem oplæg, dialog samt drøftelser og samarbejder mellem deltagerne. 

Der vil være forplejning i form af kaffe/te og brød ved ankomsten, frokost samt kage om eftermiddagen. 

Hvis det ønskes, kan der opnås et kursusbevis ved aktiv deltagelse begge dage.

Kurset kan også rekvireres til din skole. 
Kontakt Henriette Duch på E: hedu@via.dk eller T: 87551807 eller Rikke Fjellerup på E: rikf@via.dk eller T: 87552736’​

Målgruppe

Nye lærere på alle ungdomsuddannelser

Instruktører

Rikke Fjellerup - Pædagogisk konsulent, VIA CFU
Henriette Skjærbæk Duch - Lektor, p.hd.

Fagområder

Erhvervsskoler
Ungdomsuddannelserne
VUC

Kontakt