Fra medborger til verdensborger – styrk dine elevers interkulturelle kompetencer

På dette kursus stifter deltagerne bekendtskab med en række aktiviteter, som kan anvendes til at stimulere elevernes interesse og forståelse for interkulturel kommunikation.

Sted

Aarhus

Pris

1.050,00 kr.

Dato

30.04.2024

Tilmeldingsfrist

29.03.2024

Status

Ledige pladser

Om kurset

​Vi lever i den globale tidsalder, hvor kulturmøder af forskellig art er en del af dagligdagen. Fra rejser under fremmede himmelstrøg over online-baserede venskaber på tværs af kontinenter til migration og integration. Alt sammen noget, som kalder på stærke interkulturelle kompetencer. 

Af Folkeskolelovens Formålsparagraf (§1) fremgår det, at eleverne ikke bare skal udvikle forståelse for deres egen, men også for andre kulturer. Hvor dannelsesidealet tidligere var den kompetente medborger, møder børn og unge i dag en virkelighed, hvor det er afgørende også at kunne begå sig som verdensborger. 

Verdensborgere er mennesker, som navigerer sikkert og respektfuldt i mødet med andre kulturer. Det lyder let. Men det er svært. Det kræver nemlig øvelse ikke at betragte verden igennem sine egne ”kulturbriller”. I forlængelse heraf rejser spørgsmålet sig: Hvordan kan man på en fagligt og pædagogisk velfunderet måde arbejde med interkulturelle kompetencer i sin undervisning?

På kurset stilles der skarpt på konkrete øvelser, hvis formål er at åbne elevernes øjne for koncepter som bl.a. ”kultur”, ”kommunikation”, ”stereotyper”, ”racisme”, ”diversitet”, ”inklusion” og ”fordomme”. 

Arbejdsformerne på kurset er praksisnære og aktiverende, og deltagerne går naturligvis derfra med materiale, som de kan bruge i deres egen undervisning.

Målgruppe

Undervisere i kulturfag, kristendomskundskab, sprog og DSA

Instruktører

Mads Christiansen - Indehaver/konsulent, ProLing

Fagområder

Dansk som andetsprog
Kulturfag: Historie, Kristendomskundskab, Samfundsfag
Sprog: Engelsk, Fransk, Tysk

Kontakt