Holocaust og andre folkedrab

Holocaust er på vej til at blive en del af historiekanonen. Bliv klædt på til at arbejde på en kursusdag, hvor vi behandler emnet bredt.

Sted

Skive

Pris

Kurset er gratis

Dato

10.09.2024

Tilmeldingsfrist

09.08.2024

Status

Ledige pladser

Om temadagen

Kurset er gratis og bestilt af Undervisningsministeriet og lavet i et bredt samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner i Danmark og de fremmeste eksperter indenfor emnet

Program

Kl. 09.00-09.20: Fælles opstart

Kl. 09.20-10.20: 
Holocaust-forskning – før, nu og i fremtiden
v/ Therkel Stræde
Therkel Stræde er lektor ved SDU og en af landets fremmeste forsker vedrørende Holocaust. I oplægget giver han et overblik over hovedtendenserne i Holocaust-forskningen fra 1945 til i dag og give sit bud på, hvad vej forskningen i og samfundsdebatten om Holocaust vil gå fremover.

Kl. 10.20-10.40: Pause

Kl. 10.40-11.40
Undervisning i Holocaust og andre folkedrab - hvad med eleverne?
v/ Hildegunn Johannesen
Formålet med faget historie i folkeskolen er, at eleverne skal arbejde med menneskers liv og vilkår gennem tiderne. Det betyder, at eleverne også møder vold og krænkelser mod menneskeheden såsom Holocaust og andre folkedrab. I oplægget påvises det, at både empati og antipati er vigtige faktorer i elevernes forståelse og meningsskabelse, i mødet med det gruopvækkende. Dette rejser en række etiske og didaktiske dilemmaer. Ikke blot i forhold til det eleverne skal lære om og af. Men også hvad indholdet gør ved eleverne og i den sammenhæng, hvad der kan være frugtbare veje didaktisk og pædagogisk at gå.
Kl. 11.40-12.30 Workshops runde 1 

Kl. 12.30-13.15: Spisepause

Kl. 13.15-14.05: Workshops runde 2  

Kl. 14.05-14.50
Folkedrab i Bosnien-Herzegovina – vidnesbyrd som kilder
v/ Tea Sindbæk Andersen, Københavns Universitet
Folkedrab har fundet sted en række steder på kloden i det seneste århundrede, men det må altid forstås i en specifik historisk sammenhæng og inden for givne politiske og sociale rammer. Dette foredrag introducerer til Bosnien-Herzegovinas nyeste historie og folkedrabet under krigen 1992-1995. Der lægges vægt på, hvordan vidnesbyrd kan bruges til at formidle den vanskelige historie for de ældste klasser i folkeskolen.

Kl. 14.50-15.00: Farvel og tak for i dag

Workshops

1: Historiske Scenarier som dilemmaspil
v/ Jens Aage Poulsen
Workshoppen præsenterer to dilemmaspil, der kan anvendes i udskolingen, og som handler om henholdsvis tyske jøders situation efter Krystalnatten og om folkedrabet i Rwanda. Som historiske scenarier faciliterer spillene indlevelse i og indsigt i aktørernes dilemmaer og valg af handlinger i den givne kontekst. På workshoppen bliver du introduceret til didaktikken og hvordan du kan anvende scenarierne i din undervisning.

2: Læremiddel fokus
v/ Lars Allan Haakonsen & Kim Malmstrøm
Hvad findes der allerede af læremidler på CFU om Holocaust og andre folkedrab? Vi ser på deres anvendelighed og relevans og arbejder sammen om bud på brug i undervisningen. Vi dykker ned i vores fælles erfaringer og andre platforme, hvor vi kan hente inspiration til vores undervisning.

3: ”Hvordan kunne det ske, kan det ske igen”, Holocaust Undervisningscentret
v/Ida K Larsen, Sydvestjyske Museer
I HolocaustUndervisningsCentret på Esbjerg Museum undervises grundskolens ældste elever og ungdomsuddannelserne i Holocaust. Forløbene giver en basisviden om nazisternes raceideologi, antisemitiske politik og om folkedrabet og dets mekanismer, som perspektiveres og diskuteres gennem konkrete og afgrænsede opgaver, som eleverne arbejder med i grupper. Workshoppen vil blive indledt med en kort introduktion til forløbene og til HolocaustUndervisningsCentrets baggrund og til de didaktiske og pædagogiske valg, der er truffet. Dernæst vil nogle af de opgaver, eleverne sidder og arbejder med, blive taget op og behandlet i workshoppen. Workshoppen vil på denne måde blive praksisnær. Slutteligt vendes konkrete erfaringer med at undervise i Holocaust for målgrupperne.


4: Hvordan kan man undervise i grusomme emner?
v/ Historiker og lærer Astrid Danielsen
Kan man undervise i Holocaust ud fra en børnebilledbog? Hvorfor skal ikoniske Anne Frank ikke stå alene – og hvad har børnetegninger og interneringen af de danske politifolk med Holocaust at gøre? Kom og bliv introduceret til pædagogisk og fagligt tilrettelagte forløb til folkeskolens historieundervisning om Holocaust og andre folkedrab.

Målgruppe

Historielærere og andre interesserede

Instruktører

Fagområder

Kulturfag: Historie

I samarbejde med

Et nationalt samarbejde mellem Centre for Undervisningsmidler i Danmark

Kontakt