Gratis planlægnings- og inspirationsdag på CFU i Aarhus og Herning

En hel dag til forberedelse og fordybelse. Tag på CFU i Herning eller Aarhus, og få tid og ro til faglig fordybelse for dig og dit team, inden du går på ferie.

Sted

Aarhus

Pris

Kurset er gratis

Dato

26.06.2023

Tilmeldingsfrist

22.06.2023

Status

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

Kurset er gratis

Dato

27.06.2023

Tilmeldingsfrist

22.06.2023

Status

Ledige pladser

Om arrangementet

Mandag den 26. og tirsdag den 27. juni kan du og dine kolleger få en hel dag med egen tid til forberedelse og fordybelse.

Dagen giver mulighed for:
God tid og ro til faglig fordybelse for dig og dine kolleger
Inspirationsoplæg inden for fagene
Adgang til læremidlerne i CFU’s samling
Råd og vejledning om materialer og bookning ved CFU’s pædagogiske fagkonsulenter​

Om Formiddagen
vil der være et fælles oplæg og mulighed for at vælge op til 3 forskellige inspirationsoplæg, hvor CFU’s fagkonsulenter deler ud af gode idéer til årsplanen.

Bemærk!
Du er velkommen til at spise din medbragte mad eller købe din frokost hos os.

Om eftermiddagen
er der tid til, at I kan brede materialerne ud og få alle de gode idéer til at manifestere sig i planer og forløb til næste skoleår


Program for dagen

9.00 Velkommen på CFU

9.10 Fælles oplæg
 I Aarhus
"Det tænkende klasserum"
v/Mette Vedsgaard Christensen, docent, ph.d., forskningsleder, VIA UC

I Herning
"Trivsel, læring og udvikling hos alle elever"
v/Karina Engelund Mathiasen, adjunkt og konsulent, VIA UC

9.45 CFU er vært ved rundstykker, kaffe/te

10.15 Inspirationsoplæg
- 1. runde

11.00 Inspirationsoplæg
- 2. runde

11.45 Inspirationsoplæg
- 3. runde

12.20 - 12.50 Frokostpause

12.50 - 15.30 Konsulenterne er til rådighed i samlingen

Hent PDF med hele programmet på: kortlink.dk/2kc8e​ 
 

Vælg mellem følgende inspirationsoplæg i Aarhus:

-Det tænkende klasserum
-Sprog på lodrette flader - for dansklærere og sproglærere
-Basisdansk med spil og billeder - visuelle læremidler til nyankomne elever
-Sæt faget i bevægelse - med afsæt i dansk på mellemtrinnet
-Dansk indskoling: 3 udvalgte forløb til årsplanen
-Tre sprogforløb i engelsk: Præsentation af de nyeste læremidler til sprogfagene, samt tips og idéer til årsplanen
-Digital kreativitet
-mitCFU: hvordan og hvad kan man booke?
-Tre sprogforløb i tysk og fransk
-Kreative idéer til danskundervisningen i udskolingen
-Ud af matematikbogen 0. – 3. klasse – inspiration til matematiske aktiviteter i form af leg og bevægelse
-Inspiration til matematikundervisningen 1. - 10. klasse
-nspiration til specialundervisningen - også når den foregår som inklusion i almenklassen
-Inspiration til naturfagene 1. - 10. klasse

Vælg mellem følgende inspirationsoplæg i Herning:​ 

-Det tænkende klasserum
-Inspiration til engelsk 1. - 6. klasse
-Inspiration til engelsk 7. - 10. klasse
-Inspiration til tysk 5.-10. klasse
-Hands on minds in. Mundtlighed med makey makey i alle fag
-NYT – NYT – NYT: dansk i udskolingen
-Forfatterskaber i udskolingen
-Prøveform B på 30 minutter - dansk udskoling
-Inspiration til specialundervisningen - også når den foregår som inklusion i almenklassen​
-Den nyeste litteratur til danskundervisningen på mellemtrinnet
-Lytteratur - CFU-lyd i undervisningen
-Fri leg i makerspace - afprøv forskellige teknikker i makerspace
-Dansk indskoling: Tre forløb til din undervisning
-Understøttelse af den arbejdende hukommelse konkrete bud på hukommelsesstrategier som klasseaktiviteter
-Legende tilgang til undervisning med digital teknologi
-Spiselige insekter i natur/teknologi
-Inspiration til matematikundervisningen 1. - 10. klasse
-Inspiration til naturfagene 1.-10. klasse
-Digital produktion i valgfaget musik

Målgruppe

Alle undervisere i grundskolen

Instruktører

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag

Kontakt