Det Tænkende Klasserum på ungdomsuddannelserne

Workshop i Det Tænkende Klasserum, hvor der undervejs reflekteres over tilpasninger du kan overveje i din egen undervisning. Kurset giver dig erfaring med konkrete opgaver, så du har mulighed for at implementere DTK direkte i din egen undervisning

Sted

Aarhus

Pris

1.250,00 kr.

Dato

09.01.2025

Tilmeldingsfrist

09.12.2024

Status

Ledige pladser

Om kurset

​Kurset er en workshop om DTK, hvor der undervises med DTK. Vi går tæt på hvordan du kan implementere DTK i din egen undervisning. Vi vil arbejde med, hvordan du kommer i gang med DTK, men også se på generelle opgavetyper og hvordan, eleverne arbejder med kernestoffet i DTK ud fra en base af tænkende aktiviteter.
Der er ofte mange spørgsmål til hvad DTK er og vi forsøger sammen at besvare de spørgsmål og udfordringer du ser ved at starte DTK op, eller måske allerede er stødt på, hvis du er gået i gang med at afprøve DTK i din undervisning.

Hovedfokus for kurset er værktøjssæt 1 (praksis 1-3) og værktøjssæt 2-3 (praksis 4-11), som du kan læse mere om i ”Det Tænkende Klasserum i matematik” af Peter Liljedahl.

Medbring gerne undervisningsmaterialer fra din egen undervisning. I det omfang tiden tillader det dykker vi ned i de medbragte materialer og får idéer til, hvordan materialerne kan anvendes eller tilpasses som tænkende aktiviteter, der understøtter pædagogikken i DTK.

Målgruppe

Matematikundervisere og vejledere på gymnasier og VUC

Instruktører

Nick Hougaard - Pædagogisk konsulent, VIA CFU og Lærer og beskikket censor i matematik
Rasmus Gross Sørensen - Lektor i matematik og matematikvejleder

Fagområder

For ungdomsuddannelser og VUC

Kontakt