Den børnevenlige skole - faglighed og fællesskaber

Denne temadag retter sig mod, hvordan vi underviser de elever, som har potentiale til at klare sig endnu bedre fagligt og socialt, hvis der bliver taget didaktiske og pædagogiske hensyn

Sted

Aarhus

Pris

1.295,00 kr.

Dato

01.02.2024

Tilmeldingsfrist

20.12.2023

Status

Ledige pladser

Om temadagen

Vores forestilling om andre slår igennem i adfærd, fordi vi som mennesker ’spejler os’ i andres forventninger. Hvis andre har høje forventninger til os, er vi også mere tilbøjelige til selv at tro på, at vi kan udvikle os positivt.
Marco Anders Damgaard, skoleleder Tingbjerg Skole

PROGRAM

8.45-9.15
Kaffe/te og rundstykker og læremiddeludstilling

9.15
Velkomst

9.15-10.30
Utilstrækkeligt enestående
Den unge generation vokser op med illusionen om, at nu er alt muligt, samtidig med at de reelt oplever, at forventningerne, kravene og idealerne trænger sig mere og mere på. Hvordan undgår vi at tabe en hel generation, der er bange for, at de mister sig selv? 
Og hvad kan vi voksne gøre for at hjælpe de unge til at genvinde 
livsmodet?
ved Christian Hjortkjær, ph.d., forfatter og højskolelærer, Silkeborg Højskole 

10.30-10.45 
Kaffepause

10.45-12.00
Turn-around i Tingbjerg
Hvordan positive forventninger, stærkt samarbejde og engagerede voksne kan gøre en betydningsfuld forskel for flere børn og unge. 
ved Marco Anders Damgaard, skoleleder Tingbjerg Skole, Brønshøj
 
12.00-13.00
Frokost og læremiddeludstilling

13.00-13.40 
Et godt undervisningsmiljø
Hvilke ønsker og drømme har eleverne til et godt undervisningsmiljø, og hvordan kan vi blive endnu bedre til at inddrage dem i arbejdet omkring undervisningsmiljøet? Hvad kan lærere og skoler gøre, for at skabe det bedst tænkelige undervisningsmiljø for eleverne.
ved Søren Skou, pædagogisk konsulent, DCUM, Randers

13.40-13.55
Kaffepause

13.55-14.35 
Praksisfaglighed i grundskolen
På friskolen “Børneskolen Bifrost” planlægges al undervisning med rod i virkeligheden. Fra inspiration til emne og fordybelse i tværfaglighed på alle klassetrin.
ved Annie Jeppesen, skoleleder Børneskolen Bifrost, Herning

14.35-14.50
Kaffe/te, frugt, kage og læremiddeludstilling

14.50-15.30
Det børnevenlige klasselokale
I en børnevenlig skole bør vi tænke ”kroppen” mere ind i den daglige undervisning. Entreprenantskab, det anvendelsesorienterede og små didaktiske greb er hovedoverskrifterne i denne praksisfaglige cocktail.
ved Carsten Hermansen, lærer og konsulent Ålborg Kommune

15.30 
Afrunding og tak for i dag​


Målgruppe

For alle lærere

Instruktører

Christian Hjortkjær - Forfatter, ph.d. og højskolelærer
Marco Damgaard - Skoleleder
Søren Skou - Pædagogisk konsulent
Annie Jeppesen - Skoleleder
Carsten Hermansen - Lærer og konsulent Aalborg Kommune

Fagområder

Aktuelt for alle: Alle lærere - på tværs af fag

Kontakt