At være underviser i det mangfoldige klasserum

Ungdomsuddannelsernes klasserum er kendetegnet ved stor mangfoldighed med synlige forskelle som etnicitet og køn eller usynlige forskelle som forudsætninger og ressourcer. På kurset fokuserer vi på, hvordan vi didaktisk kan gribe mangfoldigheden an og skabe inkluderende læringsmiljøer

Sted

Aarhus

Pris

1.250,00 kr.

Dato

06.02.2025

Tilmeldingsfrist

06.01.2025

Status

Ledige pladser

Om kurset

​På kurset får du viden om, hvordan man kan forstå mangfoldighed, betydningen af sproglige ressourcer og hvordan minoritets- og majoritetskulturelle positioneringer får betydning i klasserummet. Mangfoldigheden udfordrer vante praksisser, normer og værdier og stiller krav om didaktisk omtænkning og dialog. Men der er behov for refleksion over lærerens rolle som normbærer, normbryder og normbygger i skabelsen af et meningsfuldt, anerkendende og mangfoldigt klasserum, så læreren kan stå mere sikkert i sin position. Vi fokuserer både på at forstå og definere mangfoldighed og beslægtede begreber i en uddannelseskontekst, hvilken betydning mangfoldighed kan have i en didaktisk og social sammenhæng i klasserummet, og hvordan vi kan etablere et trygt og inkluderende klasserum og blive bedre til at håndtere situationer, hvor normer og værdier er til debat. 

​​​På kurset arbejder vi praksisnært med øvelser, cases og diskussioner med baggrund i deltagernes behov, men også mere teoretisk og begrebsligt, så vi har et fælles vokabular at arbejde ud fra.

Målgruppe

Undervisere i alle fag på ungdomsuddannelserne

Instruktører

Anne Yde - Lektor
Jakob Bak - Lektor

Fagområder

For ungdomsuddannelser og VUC

Kontakt