Afleveringer i 2. fremmedsprog - Er du træt af at sidde og rette Google translate?

Få en værktøjskasse med hjem fyldt med ideer og øvelser til skriftlige opgaver, der træner sprog, grammatik og mundtlighed, og som klæder eleverne på til at arbejde selvstændigt med deres opgaver.

Sted

Aarhus C

Pris

980,00 kr.

Dato

09.09.2021

Tilmeldingsfrist

10.08.2021

Status

Ledige pladser

Om kurset

Er du en af de mange 2. fremmedsprogslærere, som er frustreret over at skulle bruge tid på at rette skriftlige afleveringer, som ikke viser noget om elevernes styrker og svagheder og ej heller fremmer elevernes læring? Bruger du nogen gange mere tid på at mistro brug af google translate end på at rette selve afleveringen? Og er du i tvivl, om eleverne bruger din feedback til noget? Så er denne workshop noget for dig.
 
Workshoppen tager udgangspunkt i afleveringer til 1., 2. og 3.g i tysk, men andre 2. fremmedsprogslærere på ungdomsuddannelser vil let kunne omsætte afleveringsstrukturerne til deres eget 2. fremmedsprog.
 
I workshoppen vil du blive introduceret til afleveringer, som lægger vægt på, at eleverne skal træne og tilegne sig en viden om fremmedsprogets opbygning samt opøve et sprog og terminologi om grammatiske emner, som det fx kræves i de nye skriftlige prøveformer. Andre afleveringer vil tage afsæt i at udvikle elevernes ordforråd og i at forberede eleverne på de mundtlige eksaminer, sådan at eleverne aktivt får trænet og automatiseret grammatiske strukturer og faste vendinger både mundtligt og skriftligt. Vi vil også se på forskellige rettestrategier og feedback/feedforward-muligheder, og på hvordan eleven lærer at evaluere sig selv. Du vil i forlængelse heraf også blive introduceret til øvelser, der kan bruges i den daglige undervisning, sådan at eleverne bliver klædt på til at kunne arbejde selvstændigt med de forskellige afleveringer.
 
Workshoppen veksler mellem oplæg og praksiseksempler, hvor du som kursusdeltager medvirker aktivt. Du vil gå hjem med en taske fyldt med øvelser og ideer, du kan bruge næste dag og mange moduler frem.

Målgruppe

Tysklærere og andre 2. fremmedsprogslærere på uddannelserne

Instruktører

Christina Hove - Lektor og lærebogsforfatter
Mathilde Nygaard Beck - Lektor og lærebogsforfatter

Fagområder

Ungdomsuddannelserne: Gymnasiale uddannelser
VUC

Kontakt