Klar til prøven i håndværk og design

De praktisk musiske fag billedkunst og håndværk/design er en af valgfagsmulighederne i folkeskolen fremover, idet praksisfagligheden skal styrkes.

Sted

Online

Pris

350,00 kr.

Dato

24.08.2021

Tilmeldingsfrist

01.08.2021

Status

Ledige pladser

Om kurset

På dette onlinekursus klædes kursisterne på til at planlægge og gennemføre undervisning i valgfaget håndværk og design med henblik på prøveafvikling.
Der sættes fokus på de formelle krav og bestemmelser gennem arbejdet med fagets bekendtgørelse og prøvevejledning, og vi stiller skarpt på forløbet omkring prøven fra start til slut. Desuden bliver der tid til sparring omkring ideer til forløb og prøveoplæg

Målgruppe

Undervisere i håndværk og design

Instruktører

Mette Lynnerup Hollensen - Pæd. konsulent

Fagområder

Praktiske musiske fag: Håndværk og design

Kontakt