Musik i Midt - kursus for musiklærere

Musikkurset for musiklæreren der har alt, men lige mangler det sidste til at toppe det hele af med. For musiklæreren, der har brug for ny inspiration og den lærer, som har sagt ja til musik og har kastet sig ud i opgaven, men har brug for hjælp.

Sted

Klejtrup

Pris

4.550,00 kr.
Inkl. forplejning og overnatning

Dato

22.08.2024

Tilmeldingsfrist

05.08.2024

Status

Ledige pladser

Om kurset

Tag på internatkursus i musik og fyld din musikværktøjskasse op til hele året. 
Kurset forløber sig over 2 dage med overnatning på Klejtrup Musikefterskole.

For medlemmer af Musiklærerforeningen er prisen kr. 4350,00.

Overnatning i elevværelser - begrænset antal pladser.

Program for dagene den 22.-23. august 2024

Torsdag den 22. august
09.00-09.30 Ankomst, tjek ind - kaffe og brød
09.30-10.00 Velkomst
10.05-12.20 Modul A
12.30-13.15 Frokost
13.15-15.30 Modul B
15.30-15.45 Kaffe
15.45-18.00 Modul C
18.10-19.30 Middag + inkvartering
19.30-21.45 Aftenjam
22.00-23.00 Koncert med aftenjamshold
23.00-00.00 Åben hyggescene


Fredag den 23. august​
07.30-8.10 Morgenmad
08.15-8.50 Morgensang
09.00-10.30 Modul A
10.30-10.45 Kaffe
10.45-12.15 Modul B
12.15-13.00 Frokost
13.00-14.30 Modul C
14.30-14.40 Oprydning på holdene
14.40-15.00 Farvel for denne gang

Du skal vælge hvilke workshops, du vil følge igennem dagene. Inden for hvert modul skal du vælge to workshops. En 1. prioritet og en 2. prioritet. Vi forsøger, at opfylde din 1. prioritet.

Modul A

1. Boost dine skolekoncerter
v/Komponist og forfatter Trine Lund Sørensen
Her får du et repertoire af gode sange med simpelt sammenspil og intuitive korsatser, som du kan arbejde bredt med i din daglige undervisning, både ift. aldersgruppe og ift. forskellige discipliner inden for musikfaget. Vi arbejder med konkrete ideer til, hvordan du
kan tilrettelægge dine klassers optræden både flere klasser sammen og klasser hver for sig.
Du får Ideer og generel inspiration til, hvordan du let kan binde den daglige musikundervisning sammen med skolens koncerter, så det bliver naturligt, simpelt og nemt både for dig og for børnene at optræde sammen til div. skolearrangementer. Der vil både være kor og sammenspil. Indholdet henvender sig til indskoling og mellemtrin, og tager udgangspunkt i sange, der passer til årstiderne. Vi arbejder med sange og arrangementer fra Trines 4 udgivelser: ”Superkræfter”, ”Stjerneregn”, ”Solskin” ​og ”Gode dage”

2. SDS med STOMP, hiphop og rap. For indskoling og mellemtrin 
v/Musiker og underviser Jesper Falch
Med udgangspunkt i brugbare rytmer og breaks skal vi spille på STOMP-instrumenter.
Vi skal spille hiphop og måske lidt rock/samba samt finde ud af, hvordan man kan inddrage STOMP som både en selvstændig del og/eller som et supplement til sammenspilsundervisningen/anden undervisning. Det bliver nogle timer, hvor rytmen, kroppen og stemmen bliver det centrale. Vi skal synge rytmen, mærke rytmen og til sidst bruge den fuldt ud samt danse og rappe. Undervisningen vil tage udgangspunkt i deltagernes niveau og den ​effektive spille/øvetid vil være højt prioriteret.
Alle er velkomne uanset niveau.
Medbring godt fodtøj.

3. Børnekor med krop og leg
v/Almen musikpædagog på DKDM og kandidat i Musikdidaktik på
Aarhus Universitet (DPU) Manner Peschke-Køedt
Børn opfatter verden omkring dem igennem kroppen, og de udtrykker sig med kroppen og stemmen. Koret er en perfekt ramme og mulighed for, at børn kan udleve det, de har på hjerte og udvikle deres kreativitet, potentiale og identitet. I børnekoret får børnene mulighed for at musicere sammen uden at kunne spille et instrument. Vi lærer bedst, når vi bliver inddraget, og en måde at inddrage børn på er at engagere dem kropsligt og legende. At synge i kor inddrager således hele mennesket, og det må vi tage højde for i korarbejdet; sangen, kroppen og fællesskabet omkring musikken er de vigtige grundsten i korarbejdet. På kurset vil vi gennemgå nogle af sangene fra ”Lige i øret”s korbøger og vi vil i det omfang, tiden tillader det også komme omkring enkle lege, der træner stemmen og en fælles pulsfornemmelse.

4. Sangskrivning med alle 5 sanser (7.-9. klasse og DIG!)
v/Projektudvikler og musikformidler ved Danmarks Underholdningsorkester Christine Skou
Kan en tekst lugtes? Kan den smages? Hvorfor rammer nogle ord os mere end andre? Og hvordan bliver en sang både personlig og vedkommende for andre? Med udgangspunkt i simple tekstskrivningsøvelser arbejder vi med en sangskrivningsmetode, der benytter kreative værktøjer hentet fra skuespilleren Stanislavskijs værktøjskasse. Vi skriver sange, der sætter alle sanser i spil og åbner op for nye kreative rum.

5. Sammenspil med rotation
v/Musiklærer Skipper Flytkjær
På denne workshop arbejder vi med sange, hvor der er mulighed for, at alle kursister prøver samtlige roller. Det giver en rigtig god basisviden om de fleste aspekter og udfordringer i sammenspillet.
Vi vil arbejde med vertikal musik, dvs. sange, der er meget groove-baserede med få akkorder. Samtidig vil vi arbejde med differentieret tilgang til de forskellige instrumenter, så alle ikke behøver at spille på samme måde, uden at det går ud over sammenspillet. Og sidst, men ikke mindst arbejder vi i en tryg og hyggelig atmosfære.
Modul B

1. Sådan får du dine børn til at synge, så taget det letter
v/Komponist og forfatter Trine Lund Sørensen
De fleste af os har oplevet den helt magiske følelse, der opstår, når børn bare giver slip på sig selv, og synger så taget det letter. Mange har også stærke minder om sådanne oplevelser fra deres egen barndom, og de fleste musiklærere og korlærere har et ønske om at
give børnene den oplevelse med sig. Men det er ikke nødvendigvis noget, der kommer af sig selv.
På dette modul skal vi beskæftige os med metoder til at nå ind til børnenes sangglæde. Vi skal synge en hel masse rigtig gode sange til børnekor, som er lige til at hapse med hjem og bruge til morgensang, i dine klasser eller i skolens kor. Indholdet tager udgangspunkt i Trine Lund Sørensens 4 udgivelser på forlaget Dansk Sang.

2. Dans, Percussion, Bodypercussion og Rytmelege.
v/Musiker og underviser Jesper Falch
På dette hold vil vi dykke ned i rytmen. Vi skal mærke rytmen, være rytmen, ”ødelægge” rytmen, synge rytmen og til sidst bruge den fuldt ud. Vi kommer til at arbejde med percussion, rytmelege og bodypercussion.
Vi skal lave nogle rytmelege, som skal indeholde sang, lyde, tramp, kamp, klap og energi, og til det skal vi bruge vores fødder, hænder ​​og stemme – på samme tid. Det bliver alt i alt nogle timer, hvor rytmen, kroppen og stemmen bliver det centrale. Materialet er udarbejdet således, at det er direkte brugbart i jeres undervisning efter endt kursus.
Den primære målgruppe for dette hold er mellemtrinnet og udskolingen.
Jeg glæder mig til vi ses :-)
Alle kan være med. Medbring godt fodtøj.

3. Skab dig! - Musikalsk skabende processer 0.-4. klasse
v/Almen musikpædagog på DKDM og kandidat i Musikdidaktik på Aarhus Universitet (DPU) Manner Peschke-Køedt
At være aktivt skabende er et eksistentielt anliggende. At skabe og at lege er to sider af samme sag. Leg er børnenes eget projekt. I legen kan børn overskride grænser og erobre nye muligheder, og de lærer at fungere i samspil med andre og tænke konstruktivt og kreativt. Børn oplever og udtrykker sig med kroppen og stemmen, og deres erfaringer og indlærte mønstre er kropsligt forankrede. Derfor giver det god mening at arbejde skabende, legende og kropsligt i musikundervisningen med børn.
På kurset vil vi gennemgå rammesange fra bogen ”SKAB DIG”, der styrker det skabende gennem sangen, det legende og det kropslige.
Musiklærerens opgave er at skabe rammerne og muligheden for en musikundervisning med skabende processer, så den giver plads til børnenes fantaserende, legende og kropslige måde at deltage i aktiviteterne på.
Derfor er det vigtigt, at du som musiklærer, har lyst til at lege og indgå i fællesskabet både som rollemodel og ligeværdig legekammerat.

4. Move it – skabende processer til klassisk musik (4.-9. klasse)
v/Projektudvikler og musikformidler ved Danmarks ​underholdningsorkester Christine Skou
Kan man lave tiktok og bodypercussion til klassisk musik? Hvordan bevæger man sig til musik, der ikke har et tydeligt beat? Kan man komponere videre på musikken? Med inspiration fra ”Opdag Musikken”s materiale, prøver vi på egen krop at skabe korte tiktok-serier, filmscener og nye kompositioner til klassisk musik. Vi taler også om musikkens evne til at ’sætte en stemning’ og hvordan den manipulerer os til, hvad vi skal føle. 

5. Guitar for den let øvede
v/Musiklærer Skipper Flytkjær
Du er fortrolig med de mest almindelige akkorder, men har brug for værktøjer til at differentiere lydbilledet med flere guitarister eller flere akkordinstrumenter.
Vi vil arbejde med omlægning af akkorder, forsimpling af akkorder, minibarré, open G og D tuning, lyd på elguitaren, capo, gennemgang af akustiske versus elektriske guitarer: deres forskelle, styrker og svagheder. Vi vil også arbejde med højrehåndsteknik, plekterteknik, fingerspil og rytmiske figurer.
Sluttelig vil vi arbejde med improvisation, de mest almindelige dur- og mol- skalaer samt pentatone skalaer. Og så skal det være sjovt.
Hvis du har en specifik udfordring med en sang, må du gerne tage den med, så kigger vi på det.

Modul C

1. Congas/Percussion
v/Musiker og underviser Jesper Falch
På dette hold skal vi spille rytmer fra næsten hele verden. Vi skal spille på alle mulige percussioninstrumenter, men congas vil være det gennemgående instrument. Jeg vil som underviser sætte den enkelte deltager i centrum, og udvide dit ”repertoire” som percussionist. Du vil blive præsenteret for forskellige rytmer tilhørende forskellige stilarter, samt diverse breaks.
Den effektive spilletid vil være højt prioriteret.
Alle er velkomne uanset niveau.

2. Musikalsk klasseledelse - Lige i øret i indskolingen
v/Almen musikpædagog på DKDM og kandidat i Musikdidaktik på ​Aarhus Universitet (DPU) Manner Peschke-Køedt
Børn i indskolingen kræver rammer, der rummer. Deres naturlige måde at være i verden på er at synge, danse, bevæge sig og lege. Hvordan kan du give plads til dette i musikundervisningen, ​​så de ikke kun skal sidde ned på en stol, mens de synger og følge med på tavlen? Her skal du have styr på dine musikalske klasseledelsestrick.
På kurset vil du lære alle de trick, der gør, at du kan tromme og spille sammen med børnene, at de kan bevæge sig frit i rummet, at de kan lege vilde lege, og at de kan synge med hele kroppen. Du vil få materiale med hjem, som er lige til at bruge dagen efter.
Vi kommer til at gennemgå et musikforløb, der giver plads til børnenes fantaserende, legende og kropslige måde at deltage i aktiviteterne på.
Sangene og aktiviteterne kommer primært fra bogen: ”Lige i øret i børnehaven” og nålde, og den kan sagtens bruges i hele indskolingen, men vi kommer også til at snuse lidt til Lige i ørets andre bøger.

3. Et kor fuld af fagter (0.-5. klasse)
v/Projektudvikler og musikformidler ved Danmarks Underholdningsorkester Christine Skou
I et velfungerende børnekor har fagterne en afgørende betydning. Når først teksten kommer ud i kroppen, bliver den med det samme lettere at huske, sangstemmen bliver renere og mere ’båre’t, fordi kroppen er med til at gøre arbejdet. Vi starter med fagterne allerede i opvarmningen. Vi synger sjove, skønne og energiske sange: børnesange, sanglege, MGP-sange, kanons, popsange, julekalenderhits, klassiske sange – lige til at tage med hjem og bruge i musiklokalet eller til den næste forårskoncert. Vi synger udenad med fagter. I får lov at lave jeres egne - helt nye - fagter, og vi synger både enstemmigt og flerstemmigt.

4. Sammenspil på valgfagsholdet
v/Musiklærer på Klejtrup Musikefterskole Harald Langåsdalen
På denne workshop arbejder vi med 2-3 sammenspilsnumre, som du kan bruge direkte i din undervisning, når du kommer hjem. Det vigtige, når vi spiller musik, er at give plads til hinanden.
Når vi nu ved, at vi kan spille sammen på mange niveauer, vil der her både være noget for den elev med forkundskaber og den elev, der lige er startet med at spille musik.
Du vil komme hjem med dels at have prøvet numrene af og dels at have fået nogle ideer til, hvordan du kan differentiere i forhold til den enkeltes elevs niveau.
Aftenjam​​​
Nu er det vores tur, til at stå i musikken! Musiklærere er sjældent selv på gulvet som aktører i musikken - men HER får vi muligheden. Måske du finder din indre popsangerinde frem igen? Du får måske udlevet en gammel rockstjernedrøm med DIG bag spaden eller stikkerne? Slip tankerne om pædagogik og musikdidaktik, og vær selv i musikken! Hvert hold øver et nummer op til fælles koncert senere på aftenen.

1. Carole King Tapestry Jam
v/Komponist og forfatter Trine Lund Sørensen
Vi henter sange ned fra allerøverste hylde, når vi synger og spiller klassikere fra denne legendariske udgivelse fra 1972. Carole King har med Tapestry foræret verden nogle af vor tids største kompositioner. Et par af mine personlige favoritter er ”Natural Woman”, ”You’ve Got a Friend” og ”Will You Still Love Me Tomorrow”, men HELE pladen er jo intet mindre end vidunderlig.
Ud over at indeholde nogle helt fantastiske sange, så er pladen også kendetegnet ved at Carole King fik samlet et fænomenalt hold af musikere, som bl.a. talte Joni Mitchell og James Taylor på kor (!) Jeg vil lave flerstemmige (kor-) arrangementer af sangene, så der er plads til masser af sangere på holdet. Rytmegruppen er en klassisk sammensætning med trommesæt, guitar, bas, klaver og evt. perc.
Uh, hvor jeg glæder mig!

2. Mix´n play
v/Musiker og underviser Jesper Falch
Vi mixer det hele, percussion, bodypercussion, dans og sang.
Her spiller vi for vores egen skyld og får et super fedt nummer/show op at stå, som vi viser de andre :-)
Alle kan være med

3. Roots, Americana og Country
v/Musiklærer Skipper Flytkjær
Vi skal dykke ned i den amerikanske sangskat og finde et par sange frem, som vi kan arbejde med denne aften, og så skal det være sjovt og hyggeligt. Vi spiller primært akustisk og med følgende besætning: Kontrabas eller el-bas, akustisk guitar, el-uitar,
dobro, harmonika, violin, klaver og masser af flerstemmig sang.
Jeg glæder mig.

4. Funk!
v/Musiklærer på Klejtrup Musikefterskole Harald Langåsdalen
Vi skal spille funky og hårdtsvingende numre med fede riffs og groovy beats. Fokus på puls, dynamik og sammenspil. Den fælles ​​energi. Trommer, percussion, bas, guitar, keys, sang, blæs - alle er velkomne uanset niveau: “Shit, goddamn, get off your ass and jam!” 
(George Clinton Jr.)

5. Rock der rykker
v/Musiklærer Henrik Juul Konge
På dette hold skal vi spille nogle fede pop/rocknumre, der er lette at gå til. Her kan alle være med, uanset hvor meget eller lidt sammenspilserfaring man har. Så har du lyst til at fyre den af på guitar, måske spille nogle svedige keyboardriffs, springe ud som forsanger eller har du en trommeslager i maven, der bare venter på at komme ud, så får du chancen her. Vi spiller efter princippet: Keep it simple. Det handler om at få musikken til at swinge og samtidigt have overskud til at fyre den af og være glade imens.​Målgruppe

Musiklærere

Instruktører

Fagområder

Praktisk-musiske fag: Musik

I samarbejde med

Musiklærerforeningerne i hele region midt

Kontakt