Flersprogede elevers vanskeligheder i matematik

Få idéer til læringsfremmende undervisning for flersprogede elever i matematik, hvor fokus lægges på en forebyggende indsats bestående af god og tilpasset undervisning inden for klassens almindelige rammer.

Sted

Aarhus

Pris

1.000,00 kr.

Dato

12.01.2023

Tilmeldingsfrist

12.12.2022

Status

Ledige pladser

Om kurset

Hvad kan ligge til grund for de flersprogede elevers udfordringer i matematik? Hvilke specifikke faglige udfordringer og hvilke generelle udfordringer? Og hvordan kan læreren støtte eleverne i at overkomme deres vanskeligheder i forhold til at lære matematik?
 
Flersprogede elever er forskellige, men alle kræver de en særlig opmærksomhed i undervisningen, så også de får udbytte af undervisningen på baggrund af, at de er givet reelle deltagelsesmuligheder.
 
For at komme med et bud på ovenstående vil vi på kurset først se på de flersprogede elevers mulige udfordringer i forhold til landskabet af matematikvanskeligheder set ud fra neurologiske, psykologiske, sociologiske og didaktiske forklaringsmodeller.  Herefter handler det om fokus på de mere generelle udfordringer; nemlig elevernes sproglige vanskeligheder. Da sproglige færdigheder i dansk er afgørende for alle elevers udbytte af undervisningen - man skal selvsagt kunne forstå og kommunikere både mundtligt og skriftligt for at lære - er det et indsatsområde for alle tosprogede elever.
På kurset vil der undervejs blive eksemplificeret med idéer fortrinsvis til mellemtrin og udskoling - og alle idéer skal ses som integrerede aktiviteter til at understøtte klasseundervisningen i matematik.

Idéerne omhandlende følgende områder:
• fagord, begreber og fagspecifikt sprog
• faglig læsning
• sproglig udvikling i matematik - læse, skrive, lytte og tale
• talforståelse
• tænkning og ræsonnement
• problemløsning
• brug af hjælpemidler
• hukommelsesfremmende læring
• stilladseringer af strategier og kommunikation
• mulige kompenseringer for vanskeligheder
• brug af materialer fra diverse forlag

Målet med kurset er, at alle deltagere får nogle gode idéer, som I kan tage med hjem og bruge direkte i jeres klasseundervisning i matematik. - Og målet for jeres elever er, at de kommer til at opleve endnu bedre deltagelsesmuligheder i matematikundervisningen og får oplevelsen af at kunne lykkes i højere og højere grad i matematik.

Målgruppe

Matematiklærere i almenklasser med flersprogede elever 4.- 9. klasse

Instruktører

Jonna Østergaard - Modtageklasselærer og matematikvejleder

Fagområder

Dansk som andetsprog
Matematik

Kontakt