Styrk elevernes naturfaglige kompetence gennem blødere overgange i naturfagene

Fællesfaglige problemstillinger er blevet en del af natur/teknologi på 5. og 6. årgang. Hvordan kan en kompetencebaseret undervisning på mellemtrinnet gå hånd i hånd med de naturfaglige kompetenceområder i udskolingen? Få idérygsækken fyldt op.

Sted

Silkeborg

Pris

1.080,00 kr.

Dato

28.04.2022

Tilmeldingsfrist

29.03.2022

Status

Ledige pladser

Om kurset

Sæt spot på progressionen fra natur/teknologi til udskolingens naturfag.
 
Fællesfaglige fokusområder og arbejdet med problemstillinger har nu fundet deres vej ind på mellemtrinnet. Det kan være med til at styrke sammenhængskraften i naturfagene og lette overgangen mellem natur/teknologi og udskolingens naturfag.
 
Naturvidenskabens ABC er et solidt bidrag til at skabe en sammenhængende naturfagsundervisning og styrke elevernes naturfaglige dannelse. ABC´en anviser nogle faglige tråde, som giver eleverne en bred og velfunderet indsigt i naturvidenskabens indhold, arbejdsmetoder og tankegange.

På kurset får du konkrete idéer til en kompetencebaseret undervisning i naturfagene på mellemtrinnet og i udskolingen. En undervisning, som i fagteamet giver anledning til drøftelser om overgange i naturfagene. Du kommer til at arbejde konkret med kompetenceområderne i alle naturfagene og vil på dagen videreudvikle idéerne med fagkolleger på egen eller andre skoler.
 
Kurset kan fungere som startskuddet til at sætte gang i udviklingen indenfor dit fag, med dine elever og eventuelt i samarbejde med naturfagskolleger.
 
Bemærk:
Det kan være en fordel at deltage som fagteam for herigennem at udvikle den naturfaglige kultur på skolen, men det er ikke et krav.

Målgruppe

Naturfagslærere i natur/teknologi på mellemtrinnet (5.-6. klasse) og i fysik/kemi, biologi og geografi i udskolingen.

Instruktører

Ulla Hjøllund Linderoth - Selvstændig naturfagskonsulent

Fagområder

Naturfagene: Biologi, Fysik/kemi, Geografi, Natur/teknologi

Kontakt