Faglighed og fællesskaber - undervisning for alle

Denne konference retter sig mod, hvordan vi underviser de elever, som har potentiale til at klare sig endnu bedre fagligt og socialt, hvis der bliver taget didaktiske og pædagogiske hensyn

Sted

Aarhus C

Pris

1.695,00 kr.

Dato

30.09.2021

Tilmeldingsfrist

01.09.2021

Status

Ledige pladser

Om kurset

Nærværende voksne.

Klasser i kaos er en kompleks ting, men ofte er der to ting på spil. Der mangler tydelig, tryghedsskabende ledelse, og så får nogle børn for stort ledelsesansvar til selv at definere, hvordan det er at gå i skole og hvordan man skal være, når man er der.
Børn oplever, at der hvor de voksne er emotionelt og ledelsesmæssigt nærværende, hviler børnene mere i sig selv. Det gælder om at finde balancen mellem den tydelige, tryghedsskabende ledelse og også give børnene en frihed til at være eksperimenterende med deres eget dannelsesprojekt.
Rasmus Alenkær

PROGRAM 

Kl. 8.45 – 9.15                        
Kaffe/te, rundstykker og læremiddeludstilling

Kl. 9.15                        
Velkomst

Kl. 9.15 – 10.15                       
Gentagelsens pædagogik

Hvordan udvikler vi en almen pædagogisk praksis for børn og unge, hvor alle og ikke kun ’de i forvejen lykkelige’ kan deltage meningsfuldt i undervisningen. Er gentagelsens pædagogik svaret; er inklusion; er eksklusion?
ved Leo Komischke-Konnerup, lærer, forfatter, uddannelsesdirektør ph.d., cand.pæd i generel pædagogik, Karise-fonden

Kl. 10.15 – 10.30             
Kaffepause

Kl. 10.30 – 11.30                      
Sund fornuft
At kunne stikke fingrene i jorden er et udtryk for en adaptiv intelligens, som er vigtigere end IQ. Sund fornuft er den hukommelse for fremtiden, der tilfører en handling mening, når man tager bestik af situationen. Her spiller opmærksomhed, årvågenhed og nysgerrighed en helt afgørende rolle.
Ved Kjeld Fredens læge, hjerneforsker og forfatter, Risskov
 
11.30 – 12.30                          
Frokost og læremiddeludstilling

Kl. 12.30 – 13.20                   
Workshoprunde 1
Vælg blandt workshopperne A, B, C, D og E

Kl. 13.20 – 14.10                            
Workshoprunde 2
Vælg blandt workshopperne A, B, C, D og E
 
14.10 – 14.30      
Kaffe/te frugt, kage og læremiddeludstilling

14.30 – 15.30                            
Børn og unge anno 2021 – hvem er de og hvilke behov har de
Rasmus Alenkær sætter fokus på inklusionstiltag anno 2021, og anvender i den forbindelse et bredt fokus. Det handler ikke bare om AKT og psykiatri, men i høj grad om ’almindelig praksis’.
ved Rasmus Alenkær, tidligere lærer, nu autoriseret psykolog, konsulent, forfatter og podcaster, debattør

15.30 – 15.45  
Afrunding og tak for i dag

WORKSHOPPER
Vælg blandt de 5 forskellige workshopper. Der er to runder workshopper.

Workshop A  Børn med overbliksvanskeligheder
Oplægget beskæftiger med tiltag i læringsmiljøet som understøtter læringen hos børn og unge med overbliksvanskeligheder. Tiltagene sigter mod at gøre det lettere for eleverne at rette fokus mod undervisningen og dermed opnå større fagligt udbytte af den daglige undervisning.
ved Line Hermann, pædagogisk konsulent, PPR Børn & Unge, Aarhus Kommune

Workshop B  Stilladsering og skabeloner
I workshoppen præsenteres didaktiske tiltag, der kan medvirke til læsesvage og ordblinde elevers lige deltagelse i undervisning. Der gives eksempler på strukturerede og selvinstruerende opgaver, skriveskabeloner og arbejdsmanualer. 
ved Ditte Wolf Krogh og Annemette Stoklund, konsulenter Kompetencecenter for Læsning, Aarhus

Workshop C  Book Creator som stilladserende redskab
Med Book Creator som didaktisk og teknologisk partner kan du arbejde med stilladsering af elevernes læreprocesser. Book Creator kan skabe overblik for eleven og samtidig anvendes som ramme for vejledning og feedback på elevens produktioner. Du vil blive inspireret og udsat for en del ”hands-on”, så husk at medbringe computer eller iPad.
ved Morten Langballe, lærer og pædagogisk konsulent, VIA CFU

Workshop D  Faglig læsning i matematik og naturfag
Mange af de udfordringer elever i læse- skrivevanskeligheder møder i fagene har rod i selve skriftsproget. Med større forståelse af dette forhold og ved at arbejde kvalificeret med læse- skriveteknologier, bruge skabeloner og bevidste læringsstrategier kan vi give eleverne mulighed for at deltage på lige fod med andre elever i undervisningen.
ved Kamilla Greve og Ivan Hørby, konsulenter Kompetencecenter for Læsning, Aarhus

Workshop E  Skriftsprogsvanskeligheder i sprogfag
I denne workshop sættes der fokus på anvendelsen af læse- og skriveteknologi samt de tilknyttede strategier, der kan fremme læsesvage og ordblinde elevers læring i fremmedsprog. Oplægget inddrager desuden eksempler på, hvordan læreren gennem didaktiske tiltag, som f.eks. multisensorisk tilgang og stilladsering, kan understøtte elevernes fremmedsprogstilegnelse. 
ved Kristine Stokholm, konsulent Kompetencecenter for Læsning, Aarhus

Målgruppe

Alle

Instruktører

Leo Komischke-Konnerup - Lærer, forfatter, forsker og chefkonsulent
Kjeld Fredens - Læge, hjerneforsker og forfatter
Rasmus Alenkær - Autoriseret psykolog og organisationskonsulent
Line Hermann - Pædagogisk konsulent, PPR Børn & Unge, Aarhus Kommune
Ditte Wolf Krogh - Konsulent hos Kompetencecenter for Læsning, Aarhus
Annemette Stoklund - Konsulent hos Kompetencecenter for Læsning, Aarhus
Morten Eidorff Langballe - Pæd. konsulent, VIA CFU
Kamilla Greve - Konsulent hos Kompetencecenter for Læsning, Aarhus
Ivan Hørby - Konsulent hos Kompetencecenter for Læsning, Aarhus
Kristine Stokholm - Konsulent Kompetencecenter for Læsning, Aarhus

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag

Kontakt