Dysleksivenlig undervisning på ungdomsuddannelsen i alle fag

Kurset giver dig den nødvendige baggrundsviden om dysleksi (ordblindhed) og konkrete redskaber til, hvordan du som underviser på ungdomsuddannelserne kan give dyslektiske elever lige deltagelses- og læringsmuligheder i alle fag

Sted

Aarhus

Pris

575,00 kr.

Dato

02.03.2023

Tilmeldingsfrist

02.02.2023

Status

Ledige pladser

Om kurset

​Dysleksi er en usynlig indlæringsvanskelighed, som er til stede i alle fag, da læsning og skrivning er en forudsætning for at klare sig igennem studie- og hverdagslivet. Desværre oplever ungdomsuddannelserne stadig et alt for stort frafald af dyslektiske elever (Egmont rapporten 2018). Dette skyldes både, at dyslektikerne kommer med meget forskellige forudsætninger fra deres grundskoleforløb, men også fordi ungdomsuddannelserne og underviserne ikke altid besidder den nødvendige viden og redskaberne til at imødekomme dyslektikernes behov.  Konsekvensen er en stor gruppe unge, der ikke udnytter deres fulde potentiale, uddanner sig under niveau, og som desuden får en negativ mestringsoplevelse med i bagagen. Sådan behøver det ikke være. Med den nødvendige viden og forholdsvis få tiltag kan du som underviser gøre en verden til forskel for dyslektikeren og sikre lige deltagelses- og læringsmuligheder i fagene.

Kurset vil give dig den nødvendige baggrundsviden om dysleksi og dens følgevirkninger fagligt og personligt. Du får pædagogiske værktøjer til at re-tænke din praksis samt konkrete redskaber til at gøre det med herunder eksempler på stilladseret, faglig læsning og skrivning. En undervisning, som er rigtig god for alle elever – også den store gruppe af elever med lave læsekompetencer.

Du introduceres desuden for dyslektikerens IT-kompenserende redskaber, så du får indsigt i, hvordan disse anvendes hensigtsmæssigt – og hvad det kræver af dig

Målgruppe

Alle undervisere på ungdomsuddannelser

Instruktører

Dorthe Aspegren Bendixen - Læsevejleder og ordblindelærer

Fagområder

Erhvervsskoler
Ungdomsuddannelserne

Kontakt