Tysklærernes dag - 2021 - ”Autentiske læremidler i tysk med fokus på læsning”

"Autentiske læremidler i tysk med fokus på læsning". Oplægsholderne vil give spændende bud på, hvordan du som tysklærer kan arbejde med ordforråd og læsning, autentiske tekster og podcast samt den nyeste viden om tyskfaget og prøverne fra UVM.

Sted

Aarhus

Pris

900,00 kr.

Dato

23.09.2021

Tilmeldingsfrist

23.08.2021

Status

Ledige pladser

Om konferencen

”Autentiske læremidler i tysk med fokus på læsning”.
Oplægsholderne vil give spændende bud på, hvordan der kan arbejdes med autentiske materialer samt den nyeste viden om tyskfaget og prøverne.
 
Program:
 
Kl. 08.30: Kaffe
 
Kl. 09.00 Velkommen ved pædagogisk konsulent Anne Sophie Westh
 
Kl. 09.10 *"Autentiske læremidler" v. sprogkonsulent og læremiddelforfatter Adeline Muntenjon

Kl. 10.30 Pause

Kl. 10.45 "Nyt fra UVM" v. læringskonsulent Line Olsen Lyhne

Kl. 11.45 Frokost og videndeling samt besøg hos forlag

Kl. 13.00 **Workshop A: "Durchstarten mit Deutsch! - Tidlig sprogstart i praksis" v. sprogkonsulent og læremiddelforfatter Adeline Muntenjon eller
 
***Workshop B: "Ordforråd og læsning " v. lærer Elsebeth Bechmann eller
 
****Workshop C: "Podcast og lydfortællinger i tysk" v. pædagogisk konsulent Anne Sophie Westh

Kl. 14.15 Kaffepause
 
Workshops fortsat
 
Kl. 16.00 Tak for i dag.
 
*Hovedoplæg formiddag -  "Ganz und gar Deutsch" v. Adeline Muntenjon
Bliv skarp på en engagerende og relevant sprogundervisning, hvor kulturformidlingen bliver en leg, når du inddrager aktuelle, autentiske læremidler, som eleverne kan spejle sig i. Du får indblik i et relevant udpluk af alt fra tyske fagtekster til reklamer.
Oplægget byder på materialer og konkrete ideer, som du selv får lov til at afprøve. Du får en masse inspiration, der vil give din tyskundervisning et kulturelt og sprogligt løft.

Oplæg "Nyt fra UVM": 
Læringskonsulenten fortæller nyt om prøverne og faget tysk.
 
**Workshop A – "Durchstarten mit Deutsch! - Tidlig sprogstart i praksis" 5.-7. klasse
Vi giver den fuld gas med sanglege, bevægelseslege, rim og remser og mange andre læringsaktiviteter, der understøtter den første sprogtilegnelse, udtale og en naturlig tilgang til det tyske sprog. Vi skal nemlig afprøve en række konkrete læringsaktiviteter, der kombinerer sprogtilegnelsen med brugen af sanserne, når der synges, leges, hoppes og danses til den store sprogmedalje. Efter workshoppen er du klar til at krydre din egen tyskundervisning med kreative sprogaktiviteter og har fået et indblik i, hvordan du kan bruge forskellige kanaler og sanser til at stimulere dine elever i sprogtilegnelsesprocessen.
 
***Workshop B - Ordforråd – en genvej til en god oplevelse med læsning på tysk 7.-10. klasse
I denne workshop får du en række gode råd med hjem, der kan give flere elever en god oplevelse med læsning på tysk.
Det hemmelige våben er ordforråd.
Der præsenteres i workshoppen forskellige ordforrådsaktiviteter, som kan bidrage til at udvikle elevernes læsekompetence, og du får mulighed for at undersøge og diskutere disse aktiviteter med andre tyskkolleger.
Workshoppen vil være en vekselvirkning mellem præsentation af teoretisk viden og praktiske aktiviteter.

****Workshop C – Podcast i tysk 5.-10. klasse
Podcast i sprog har to ben.
Lyt i undervisningen.
Brug podcast som tekst. Lyt med eleverne i klassen eller gå en tur med fortællinger i øret. Få fif til både hvilke podcasts der kan anbefales, og hvad man skal være opmærksom på, når fortællingerne er på lyd.
Eleverne laver podcast.
Sæt fokus på mundtlighed med elevernes kreative podcastproduktion. Eleverne kan alle arbejde konkret med egen mundtlighed og med podcast som ramme, har vi en ramme som er motiverende og kreativ. Vi prøver det af og undersøger egnede lydprogrammer.

Målgruppe

Tysklærere i grundskolen 5.-10. klasse

Instruktører

Adeline Raahauge Muntenjon - Sprogkonsulent og læremiddelforfatter
Anne Sophie Westh - Pæd. konsulent
Elsebeth Bechmann - Lærer og projektleder
Line Olsen Lyhne - Læringskonsulent

Fagområder

Sprog: Tysk

Kontakt