Internet of Things - få virkeligheden ind i din undervisning

Er du nysgerrig på teknologi?
Vil du være med til at afprøve ny teknologi?

CFU starter i samarbejde med Teknologipagten et nyt projekt, der skal arbejde med Internet of Things –IoT. Projektets formål er, at undervisere og elever i grundskolen bliver klædt på til at kunne anvende IoT i undervisningsmæssige sammenhænge.

Sted

Herning

Pris

Kurset er gratis

Dato

16.11.2021

Tilmeldingsfrist

02.11.2021

Status

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

Kurset er gratis

Dato

09.12.2021

Tilmeldingsfrist

25.11.2021

Status

Ledige pladser

Om kurset

Kurset fokuserer på den spæde opstart af brugen af IoT i undervisningen, herunder
- at styrke elevernes kompetencer inden for computationel tænkning og kodning dvs. teknologiforståelse
- at IoT-teknologien bliver didaktiseret - gerne ind i en kreativ og innovativ sammenhæng
- at afprøve IoT i matematik, natur/teknologi og andre fag.

Man kan fx bruge IoT til:
- opsamle og følge CO2-koncentrationen i en sø gennem et døgn og derved få mål for fotosyntese og respiration
- gennemføre undersøgelser i temperaturudviklingen over tid under forskellige forhold for at få mål for eksempelvis albedoeffekt og drivhuseffekt
- trafikoptælling for at undersøge sikkerheden i skolens nærmiljø
- undersøge indeklimaet i klassen med hensyn til temperatur, CO2 mm.

I kurset indgår:
- to kompetenceeftermiddage á 3 timer
- udstyr til rådighed
- mulighed for at deltage i webinar
- mulighed for besøg af konsulent på skolen
- forslag til forløb.

Bemærk: Der er særskilt tilmelding til de tre eftermiddage.

Målgruppe

Lærere i grundskolen, der underviser 5.-9. klasse i matematik og naturfag.

Instruktører

Søren Søndergaard Thisted - Pæd. konsulent
Mads Krogsgaard - Pæd. konsulent

Fagområder

Matematik
Naturfagene: Biologi, Fysik/kemi, Geografi, Natur/teknologi

I samarbejde med

Teknologipagten og Seluxit

Kontakt