DSA i praksis - Fælles Mål for dansk som andetsprog

På årets konference åbner vi døren ind til klasseværelset og sætter fokus på den gode praksis. Vi glæder os til en dag med viden og inspiration, der gavner både de nyankomne og alle de andre flersprogede elever.

Sted

Aarhus

Pris

1.650,00 kr.

Dato

06.10.2022

Tilmeldingsfrist

22.09.2022

Status

Venteliste

Om konferencen

Følg konferencen, og hent programfolderen som pdf på www.viacfu.dk/faellesmaal

Program

09.00
Indskrivning, kaffe/te og brød

09.30
Velkomst – og nyt på området
Line Thingholm, lektor, VIA Efter- og videreuddannelse

10.00
Sprogportrætter i praksis
Louise Nicole Videler, læsevejleder og lærer på Langmarkskolen og Tina Nickelsen, projektmedarbejder, Alle i Uddannelse, Horsens Kommune
På Langmarkskolen i Horsens bruges sprogportrætter som et redskab til at åbne for elevers, læreres og forældres forståelse for, hvordan sprog er en resurse i elevernes hverdag. Oplægget giver et indblik i skolens arbejde med sprogportrætter og viser, hvordan det har betydet, at elevernes mange sprog i langt højere grad inddrages i dagligdagen.

10.30
Pause, kaffe/te og forlagsudstilling

11.00
Hvorfor er translanguaging vigtig i skolens pædagogik?
Anne Holmen, centerleder, professor, Københavns Universitet
Med begrebet translanguaging anlægges et resursesyn på alle elevers sprog. I dette oplæg vil vi se på både lærings-teoretiske og socialpsykologiske grunde til at udvikle en sådan pædagogik.
Desuden vil vi se på betydningen af flersprogethed for elevernes deltagelse i og udbytte af læringsaktiviteter.

12.00
Frokost og forlagsudstilling

13.00
Temaoplæg 1. runde

14.00
Pause, kaffe/te og kage

14.20
Temaoplæg 2. runde

15.20
Kom tilbage til plenum-pause

15.30
Afrapportering
Per Vers, rapper, forfatter og performer
Læn dig tilbage, og slut dagen af med en underholdende og tankevækkende oplevelse, når Per Vers serverer et Freestyle Rap Show med afsæt i input fra dagen, der gik.

16.00
Farvel og tak for i dag
På gensyn den 5. oktober 2023.

Vælg blandt følgende temaoplæg

A
Den ordblindevenlige skole
med fokus på flersprogede ordblinde
Stine Bork Kristensen, cand.mag., dsa-lærer og ordblindelærer,
Frederiksberg Kommunes Læsekompetencecenter
Flersprogede elever med langsom progression i læsning, stavning og skrivning opdages ofte meget sent eller slet ikke i deres uddannelsesforløb. Sådan behøver det ikke at være. Oplægget supplerer din dsa-viden med basal viden om skriftsprogsvanskeligheder og lydindlæring og giver kendskab til en ordblinde og flersprogsvenlig læsefitness. Du lærer konkrete strategier for læse- og staveindlæring, der tidligt i skoleforløbet vil gøre en stor forskel for den flersprogede elev med læsevanskeligheder.
Særligt relevant for ordblindelærere, for indskolingslærere og for dansklærere i modtagelsesklasser på alle alderstrin

B
Sæt sproget i spil
Mette Bech, pædagogisk konsulent, CFU Absalon
Når eleverne har et fælles tredje at samarbejde om, kommer sproget i spil på nye måder. I dette oplæg får du eksempler på, hvordan undervisningen i dansk som andetsprog kan varieres og kvalificeres med forskellige aktiviteter, hvor eleverne arbejder både analogt og digitalt og inddrager kroppen, genstande, billeder, modeller og symbolske tilgange.
Særligt relevant for lærere i alle fag på alle klassetrin

C
Lyt og forstå – aktiv lytning i alle fag
Charlotte Øhrstrøm, lektor og ph.d.,
Københavns Professionshøjskole
Alle elever bruger en stor del af deres skoletid på at lytte. De færreste elever har imidlertid lært at lytte på forskellige måder, alt efter om det er et fagligt oplæg, en instruktion, en gruppediskussion eller noget helt fjerde, de lytter til. Oplægget sætter fokus på vigtigheden af at arbejde med lytteforståelse som en gennemgående færdighed i alle fag. Du får fem gode råd til at arbejde med lytning i fagundervisningen med hjem og afprøver selv aktiviteter og værktøjer til at skabe aktiv lytning og bedre forståelse.
Særligt relevant for lærere i alle fag på alle klassetrin samt dsa-vejledere

D
Hvordan arbejder vi med translanguaging i praksis?
Helene Thise, lektor, Københavns Professionshøjskole
Hvordan kan man som lærer inddrage elevernes sprog, hvis man ikke selv kender dem? Og hvordan kan man arbejde med flersprogede resurser, også i almenundervisningen? I dette oplæg præsenteres konkrete translanguaging læringsaktiviteter, som afprøves i praksis. I fællesskab reflekterer vi over, hvordan elevernes flersproglige resurser kan udnyttes i undervisningen.
Særligt relevant for lærere i alle fag på alle klassetrin, dsa-lærere og -vejledere

E
Hverdagen i en modtagelsesklasse
Trine Fruelund og Birgitte Langhoff Nielsen, dsa-lærere,
Skægkærskolen, Silkeborg
Hvordan tilrettelægger man en givende basisundervisning i en modtagelsesklasse? Det får du et konkret bud på gennem eksempler på undervisning, hvor temaer og funktionelt syn på sproget er grundlaget. Du hører om modtagelsen af nyankomne elever med meget forskellige erfaringer og baggrund, arbejdet med de fire kompetenceområder samt den løbende evaluering af elevernes sproglige kompetencer.
Særligt relevant for lærere og pædagoger i dsa-basisundervisningen, lærere med nyankomne elever i almenklasser samt dsa-vejledere

F
Matematik på lodrette flader
Beatrice Jessen og Cirkeline Capion, matematikvejledere,
Langmarkskolen, Horsens
Brug af lodrette flader er en vej til i højere grad at få eleverne til at være aktivt tænkende og deltagende i undervisningen. Fladerne har vist sig gode til at arbejde sprogbaseret, så der kommer fokus på sproget i faget. Arbejdet med matematik på lodrette flader kan således være en del af opbyggelsen af en ny kultur i matematikundervisningen. I oplægget får du konkrete øvelser, som afprøves i fællesskab.
Særligt relevant for matematiklærere og -vejledere på mellemtrinnet og i udskolingen

Målgruppe

Lærere, skoleledere, sprogvejledere, resursepersoner og konsulenter med interesse for undervisning af flersprogede elever i grundskolen.

Instruktører

Line Thingholm - Lektor, VIA Efter- og videreuddannelse
Lotte Svane Strange Petersen - Pædagogisk konsulent, VIA CFU
Louise Nicole Videler - Læsevejleder og lærer
Tina Nickelsen - Projektmedarbejder
Anne Holmen - Centerleder, professor
Per Vers - Rapper, forfatter og performer
Stine Bork Kristensen - Cand.mag., dsa-lærer og ordblindelærer
Mette Bech - Pædagogisk konsulent
Charlotte Øhrstrøm - Lektor og ph.d.
Helene Thise - Lektor
Trine Fruelund - DSA-lærer i basisundervisning
Birgitte Langhoff Nielsen - DSA-lærer i basisundervisning
Beatrice Jessen - Matematikvejleder
Cirkeline Capion - Matematikvejleder

Fagområder

Dansk som andetsprog

Kontakt