Deutsch findet drauβen statt! Udeskole, motivation og tyskundervisning

”Sprechangst” er ofte en alvorlig barriere i tyskundervisningen i folkeskolen. Netop udeskolen kan tilbyde et særligt læringsrum, hvor eleverne har mulighed for at tale mere frit.

Sted

Herning

Pris

965,00 kr.

Dato

26.01.2023

Tilmeldingsfrist

02.01.2023

Status

Ledige pladser

Om kurset

​Der er efterspørgsel på tiltag, der giver eleverne lyst til og mod på at tale mere - og ikke uden grund: Mange lærere beretter om stille elever, der oplever mundtlighed i tysk som grænseoverskridende, måske endda angstfremkaldende. Her kan udeskolen tilbyde et særligt læringsrum, hvor eleverne har mulighed for at tale mere frit. Samtidigt er det voksende fokus på bevægelse og flere sanser i brug også en fordel for sprogundervisningen - og netop her tilbyder uderummet gode muligheder for at arbejde med samspillet mellem krop, hjerne og omverden.

Kurset introducerer udeskole som pædagogisk og didaktisk koncept i tysk og afprøver et bredt metoderepertoire, der kan bruges i udeundervisningen. Der er fokus på alle fire færdigheder og på alle klassetrin.  Øvelserne afprøves og evalueres både ude og inde og kan tages med hjem til brug i undervisningen.

Målgruppe

Tysklærere på mellemtrinnet og i overbygningen

Instruktører

Karen Wobeser - Lektor

Fagområder

Sprog: Tysk

Kontakt