Inspirationsdag om kultur og interkulturel kompetence i Engelsk

Få viden, inspiration og konkrete værktøjer til arbejdet med kultur i engelskundervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Sted

Herning

Pris

1.025,00 kr.

Dato

17.01.2023

Tilmeldingsfrist

16.12.2022

Status

Ledige pladser

Om kurset

I formålet for faget engelsk står der bl.a., at eleverne skal udvikle deres interkulturelle kompetencer. Men hvad vil det sige at være interkulturelt kompetent? Hvorfor er det en del af engelskfaget? Og hvordan griber vi arbejdet med at udvikle elevernes interkulturelle kompetencer an?

Inspirationsdagen tager temperaturen på engelskfagets kulturdimension. Med udgangspunkt i både det engelske sprogs status som lingua franca og fagets mål og rammer, som de er beskrevet i Engelsk Faghæfte 2019, stilles der skarpt på følgende centrale spørgsmål:
  • Hvad er kultur, og hvorfor spiller kulturdimensionen en væsentlig rolle i engelskfaget?
  • Hvad betyder det, at engelskfaget bygger på 'et dynamisk kultursyn' (jf. Læseplanen)?
  • Hvordan vælger vi kulturelt indhold til engelskundervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i overbygningen? Hvad styrer vores valg?
  • Hvordan arbejder vi konkret med det kulturelle indhold for at udvikle elevernes interkulturelle kompetencer? 

Programmet for inspirationsdagen er todelt:

Kl. 9.00-12.00:
Om formiddagen sætter vi fokus på at finde svar på de grundlæggende spørgsmål og etablere et fundament for at forstå engelskfagets kulturdimension.

Kl. 12.45-16.00:
Efter frokostpausen dykker vi ned i de tre faser af engelskfaget og kigger på konkret kulturelt indhold og praksis i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Vi vil kigge på såvel kulturemner, kulturelle repræsentationer og måder at arbejde med dem på.

Hele dagen organiseres som en vekslen mellem input og refleksions- og handleøvelser i par/grupper.

Medbring computer.

Målgruppe

Engelsklærere i grundskolen

Instruktører

Annemette Heine Wullum - Lektor, cand. mag.

Fagområder

Sprog: Engelsk

Kontakt