Elevernes brug af oversættelsesmaskiner og andre teknologier i sprogundervisningen

Fakta er, at stort set alle elever bruger oversættelsesmaskiner – som fx Google translate og andre teknologier. På kurset får du et indblik i elevernes motiver og strategier, når de bruger oversættelsesmaskiner.

Sted

Aarhus

Pris

550,00 kr.

Dato

28.09.2023

Tilmeldingsfrist

28.08.2023

Status

Ledige pladser

Om kurset

​Der er mange dilemmaer der knytter sig til anvendelse af oversættelsesmaskiner og andre teknologier i sprogundervisningen. Fakta er, at stort set alle elever bruger oversættelsesmaskiner. De bruger dem mere eller mindre hensigtsmæssigt afhængigt af deres forskellige motivation og behov.  
På dette kursus interesserer vi os for elevernes perspektiver på brugen af oversættelsesmaskiner samt deres forskellige tilgange og strategier i mødet med værktøjerne. Vi går også selv ombord i de værktøjer, der findes og afprøver nogle af deres funktionaliteter. Vi undersøger, hvad de reelt kan og afdækker den viden, der er vigtig at have om værktøjerne for at kunne bruge dem hensigtsmæssigt.  Vi drøfter de pædagogiske og didaktiske implikationer, der knytter sig til anvendelse af oversættelsesværktøjer i sprogundervisningen, og ser på, hvilke opgavetyper der giver mening og kan hjælpe eleverne til at blive oplyste og kritiske brugere af oversættelsesmaskinerne. 
Således bliver du klædt på til at føre en kvalificeret dialog med dine elever om brugen af oversættelsesmaskiner.  

Bemærk: Mebring computer.


Målgruppe

Sproglærere i udskolingen og ungdomsuddannelserne

Instruktører

Danièle Edith Eychenne - Pæd. konsulent og lærebogsforfatter

Fagområder

Sprog: Engelsk, Tysk, Fransk
Ungdomsuddannelserne

Kontakt