Fagligt boost i tysk

Kom på et intensivt tyskkursus og bliv opdateret på den nyeste viden om tysk 5.-9. klasse. Vægten vil ligge på en vekselvirkning mellem oplæg og diskussion, praktiske øvelser og afprøvning i klasseværelset efter hver kursusgang.
Kurset forløber sig over 3 hele dage, spredt over 2 måneder.

Sted

Aarhus

Pris

Kurset er gratis
Pris følger senere

Dato

08.02.2024

Tilmeldingsfrist

08.01.2024

Status

Ledige pladser

Om kurset

Kurset giver inspiration til, hvordan man som tysklærer kan arbejde med tekster og medier i forhold til alle tre kompetenceområder (mundtlighed, skriftlighed, kultur).

Ud over introduktion og forslag til brug af autentiske tekster, herunder billedbøger, graphic novels, reklamer og kortfilm, vil der også eksperimenteres med flere kommunikative aktiviteter via forskellige tilgange som fx dramapædagogik, bevægelse og teknologier for at styrke kommunikativ kompetence i tyskundervisningen.

Målgruppe

Tysklærere på mellemtrinnet og i udskolingen, som har brug for og lyst til en faglig opkvalificering.

Instruktører

Juljana Gjata Hjorth Jacobsen - Lektor i tysk
Anne Sophie Westh - Pædagogisk konsulent, VIA CFU

Fagområder

Sprog: Tysk

Kontakt