Børnehaveklasseledernes temadage

Her er et kursus, der kan give ny energi, viden og inspiration til at arbejde med og i fortællingernes univers. Med baggrund i viden om sprogudvikling og læringsmiljø er kursets mål at inspirere og komme med konkrete praksisideer.

Kontakt