Udvikling af børns sociale kompetence

Bliv klædt på til at arbejde med børns sociale kompetencer og skab rum for bedre trivsel og læring.

Sted

Aarhus C

Pris

1.075,00 kr.

Dato

27.10.2021

Tilmeldingsfrist

27.09.2021

Status

Ledige pladser

Om kurset

Børn skal udvikle deres personlige kompetencer. Det er en del af målsætningen i både skole og SFO. Den sociale og følelsesmæssige kompetence er den vigtigste forudsætning for, at børn trives, og at de udvikler sig socialt og fagligt. Målet med dagen er at give et indblik i, hvordan man kan arbejde med at udvikle børns sociale kompetence, således at børnene får øget selvværd og indlevelsesevne samt bliver bedre til at samarbejde.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, AKT vejledere og inklusionsvejledere.

Instruktører

Jens Møller Andersen - Selvstændig pæd. konsulent

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag
Dansk: Indskoling, Mellemtrin
Pædagoger

Kontakt