Klædt på til inklusion

Kurset giver dig viden og redskaber i arbejdet med at skabe relevante og inkluderende læringsrum i klassen for udsatte elever.

Sted

Herning

Pris

1.075,00 kr.

Dato

06.10.2021

Tilmeldingsfrist

06.09.2021

Status

Ledige pladser

Om kurset

Børn møder i skoler og SFO med vidt forskellige potentialer. Det afspejles i deres kompetencer. Nogle er helt sikre på deres evner og kvaliteter og stiller krav og udfordringer. Andre har hele livet igennem været nødt til at spille op til omgivelserne for at få informationer om, hvad der i det enkelte tilfælde forventes af dem. Dagen vil sætte fokus på de enkelte elevers forskellige kompetencer med henblik på etablering af et læringsrum, der kan tilgodese, stimulere og udfordre hver enkelt. Der vil være fokus på: - Årsager til indlærings- og adfærdsproblemer - Elever, der slår sig på relationerne - Organisering af undervisningen så eleverne lykkes.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, AKT vejledere og inklusionsvejledere.

Instruktører

Jens Møller Andersen - Selvstændig pæd. konsulent

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag
Pædagoger

Kontakt