Flersprogede elevers deltagelsesmuligheder i almenundervisningen

Har du flersprogede elever i klassen? Få inspiration og konkrete ideer til at støtte elevernes sproglige og faglige progression ved bevidst at inddrage den sproglige og den kulturelle dimension i undervisningen.

Sted

Skive

Pris

995,00 kr.

Dato

08.11.2021

Tilmeldingsfrist

08.10.2021

Status

Ledige pladser

Om kurset

Styrk læringen gennem kulturforståelse og sproglig bevidsthed.

Alle elever har ret til at være fuldgyldige medlemmer af klassens sproglige, faglige og sociale fællesskaber - derfor er der behov for at skabe inkluderende læringsfællesskaber, som sikrer ligeværdige deltagelsesmuligheder for alle elever.

For at sikre flersprogede elevers faglige og sproglige progression er det afgørende, at undervisningen planlægges, så alle føler sig anerkendt og kan identificere sig med indholdet. Dette er ikke nødvendigvis en let opgave, men på kurset vil der være fokus på, hvordan man med stor fordel kan anvende flersprogethed som resurse og gøre den sproglige dimension til en naturlig del i alle fag.

Med afsæt i teori om kulturforståelse og interkulturel pædagogik får du med dette kursus kulturelt inkluderende og sprogbaserede værktøjer, aktiviteter og undervisningseksempler med hjem - til brug i alle skolens fag.

Målgruppe

Lærere med flersprogede elever i almenklasser - alle fag, 0.-7. klasse.

Instruktører

Malene Larsen - DSA-lærer og -vejleder

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag
Dansk som andetsprog

Kontakt