Stor litteratur og små skribenter

Kursets formål er at give inspiration til, hvordan du med billedbogen som udgangspunkt kan tilgodese mange af danskfagets færdighed- og vidensområder og på samme tid styrke klassens sociale liv og dannelse.

Sted

Herning

Pris

1.150,00 kr.

Dato

28.09.2021

Tilmeldingsfrist

29.08.2021

Status

Ledige pladser

Om kurset

I arbejdet med billedbogen kan mange danskfaglige kompetenceområder komme i spil samtidig med at samarbejde, social forståelse og den gode klassesamtale om livets store og små spørgsmål sættes på dagsordenen.
 
På baggrund af forskning og praksiserfaring får du tasken fyldt med idèer til din litteraturundervisning, der bl.a. kan tilrettelægges og udføres med den dialogiske oplæsning som ramme for elevernes talesproglige og skriftsproglige udvikling.
 
Kurset sætter især fokus på:
- Sprogforståelse
-Tekstforståelse
- Fiktionskompetence
- Skriftlig fremstilling
 
Deltagerne præsenteres for et eksemplarisk forløb og generelle aktiviteter med udgangspunkt i en af de mange skønne billedbøger til indskolingen, som du kan låne på CFU. Derudover vil flere andre billedbøger fra udlånssamlingen kort blive præsenteret.

Målgruppe

Lærere og pædagoger, der underviser i dansk i indskolingen (0.-3. klassetrin)

Instruktører

Marianne Skovsted Pedersen - Pæd. konsulent

Fagområder

Dansk: Indskoling

Kontakt