Det flerstemmige forældresamarbejde

Oplever du skole-hjem-samarbejdet med forældre med anden etnisk baggrund end dansk som udfordrende? Få indsigt og konkrete redskaber, der styrker det gode og nødvendige samarbejde mellem skole og hjem.

Sted

Herning

Pris

500,00 kr.

Dato

13.01.2022

Tilmeldingsfrist

13.12.2021

Status

Ledige pladser

Sted

Aarhus C

Pris

500,00 kr.

Dato

19.01.2022

Tilmeldingsfrist

20.12.2021

Status

Ledige pladser

Om kurset

Når forældre med anden etnisk baggrund end dansk møder det danske skolesystem, overrasker det dem ofte, at det er meget anderledes end hjemlandets skolesystem. Udfordringerne kan spænde vidt, lige fra sproglige, religiøse og kulturelle forskelle og opfattelser til psykiske følgevirkninger af flugt.
 
Forforståelser, misforståelser og berøringsangst i mødet mellem forældre og skole kan komplicere eller blive en barriere for et frugtbart samarbejde mellem skole og hjem. På dette kursus får du viden og konkrete redskaber til at styrke det gode samarbejde mellem skole og hjem, som er så bydende nødvendigt.
 
På kursusdagen kommer vi omkring:
• Introduktion til kulturforståelse og interkulturel kommunikation
• Grundlæggende viden om traumers indflydelse på forældreevnen
• Praksisnære redskaber til mødet med forældrene
• Værktøj til forældresamtalen

Målgruppe

Lærere, pædagoger, dsa-resursepersoner og pædagogiske ledere

Instruktører

Jette Thulin - Konsulent og lærer

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag
Dansk som andetsprog

Kontakt