Nyankomne elever i klassen?

Få viden om og praksisrettede redskaber til at skabe sociale, pædagogiske og faglige deltagelsesmuligheder for nyankomne elever i almenklassens fagundervisning.

Sted

Aarhus C

Pris

2.495,00 kr.

Dato

03.02.2022

Tilmeldingsfrist

10.01.2022

Status

Ledige pladser

Om kurset

Når nyankomne elever skal trives og lære i den almene undervisning, er det en særlig opgave for læreren at sikre eleven deltagelsesmuligheder både socialt, pædagogisk og fagligt.
 
På kurset får du viden om, hvad læreren skal være opmærksom på for at hjælpe nyankomne elever med at trives og lære i fagundervisningen samt praksisrettede redskaber, som du kan bruge i din undervisning.
 
De to kursusdage vil give dig indsigt i flersprogethed og andetsprogstilegnelse samt kendskab til andetsprogspædagogiske metoder, som du kan bruge i fagundervisningen, og som er effektive for alle elever. Du får desuden ideer til, hvordan du kan anvende elevens stærkeste sprog og erfaringer i undervisningen.
 
På kurset kobler vi viden med praksisrettede aktiviteter inden for områderne:
- den nyankomne elevs adgang til klassens fællesskaber
- tilegnelse og udvikling af andetsproget dansk
- fra hverdagssprog til fagsprog: tale – læse – lytte – skrive
- ordforrådstilegnelse
- translanguaging: aktiv udnyttelse af elevens stærkeste sprog i undervisningen

Målgruppe

Faglærere, der underviser nyankomne elever i almenklasser samt dsa- og sprogvejledere.

Instruktører

Maria Neumann Larsen - Sprogkonsulent

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag
Dansk: Indskoling, Mellemtrin, Udskoling
Dansk som andetsprog

Kontakt