Gratis inspiration til din undervisning i dansk som andetsprog - 2022

Sæt undervisning af flersprogede elever i fokus - og få på en gratis eftermiddag præsenteret nye læremidler, der kan sætte gang i sprogtilegnelsen.

Sted

Aarhus C

Pris

Kurset er gratis

Dato

17.05.2022

Tilmeldingsfrist

02.05.2022

Status

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

Kurset er gratis

Dato

18.05.2022

Tilmeldingsfrist

02.05.2022

Status

Ledige pladser

Om kurset

Benyt tilbuddet om en gratis eftermiddag, hvor I får præsenteret nye læremidler fra CFU’s samling og øvrige resurser til fagområdet dansk som andetsprog - både til basisundervisningen, den supplerende undervisning og undervisningen i almenklasser med flersprogede elever.

Målgruppe

Dansk som andetsprogslærere og lærere i almenklasser med flersprogede elever.

Instruktører

Lotte Svane Strange Petersen - Pæd. konsulent

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag
Dansk som andetsprog

Kontakt