Fagdag - rundt om danskfaget i indskolingen og på mellemtrinnet

Bliv opdateret på mitCFU, den korte film i undervisningen og ny litteratur til både indskoling og mellemtrin. Få også viden om skriftlighed i nye kontekster. Dagen slutter af med et oplæg fra forfatter Mette Vedsø om hendes forfatterskab.

Sted

Herning

Pris

1.250,00 kr.

Dato

09.09.2021

Tilmeldingsfrist

16.08.2021

Status

Ledige pladser

Om temadagen

Bliv opdateret på danskfaget i indskolingen og på mellemtrinnet og mød en forfatter.
 
Kl. 9.00 -10.00: mitCFU
v/ pædagogisk konsulent Morten Eidorff Langballe
Få et indblik i de mange muligheder du har med MitCFU. Få genopfrisket hvordan du søger, booker, streamer og meget mere

Kl. 10.10-11.00: Den korte film
v/ pædagogisk konsulent Helle Rahbek
Hvordan kan vi bruge/arbejde med den korte film i undervisningen i indskolingen og mellemtrinnet. Hvilke muligheder findes der i MitCFU?

Herefter deler vi os i indskoling og mellemtrin

Kl. 11.10- 12.10:
Litteratur til indskolingen

v/pædagogiske konsulenter Marianne Skovsted Pedersen og Morten Eidorff Langballe
Hør om hvilke titler, der er gode at bruge i indskolingen og som kan lånes på CFU. Få ideer til arbejdet med litteraturen i de mindre klasser.

Litteratur til mellemtrinnet
v/ Pædagogiske konsulenter Sara Sejrskild Rejsenhus og Helle Rahbek
Hvordan kan vi arbejde med litteratur på mellemtrinnet og hvilke titler har CFU indkøbt indenfor de sidste år.

Kl. 12.10 12.45: Frokost

Kl. 12.45-13.50
Indskoling:
Skriftlighed i nye kontekster.
Hvordan arbejder vi med skriftligheden i indskolingen. Hvilket fokus skal vi have

Mellemtrin: Skriftlighed i nye kontekster.
Hvordan fokuserer vi på arbejdet med den skriftlige dimension på mellemtrinnet
 
Kl. 14.00-15.00: Mød forfatteren Mette Vedsø
Hun fortæller om at skabe fortællinger hvor form, sprog og sprogleg er en rygrad, karakterdrevne historier der både har en tilgængelighed, men også et eksperimenterende særpræg, og som undersøger den tid vi lever i uden at blive alt for tidstypiske.
Mette vil særligt fremhæve nyere udgivelser som Ønskekuglen, Jessy for evigt, Klub Solskov og Pytkassen.

 

Målgruppe

Dansklærere i indskolingen og på mellemtrinnet

Instruktører

Morten Eidorff Langballe - Pæd. konsulent, VIA CFU
Marianne Skovsted Pedersen - Pæd. konsulent
Helle Rahbek - Pæd. konsulent
Sara Sejrskild Rejsenhus - Pæd. konsulent
Mette Vedsø - Forfatter

Fagområder

Dansk: Indskoling, Mellemtrin

Kontakt