Danskfaget og udeskole

Udeskole i dansk handler om at flytte dele af undervisningen ud i nærmiljøet, med udgangspunkt i danskfaglige mål. Eleverne arbejder både med at læse og fremstille tekster på baggrund af kropslige, sproglige sansemæssige erfaringer.

Sted

Herning

Pris

755,00 kr.

Dato

31.03.2022

Tilmeldingsfrist

01.03.2022

Status

Ledige pladser

Om kurset

At inddrage udeskole i danskundervisningen er både motiverende og lærerigt. Men hvordan sørger vi for, at det at gå ud også understøtter et danskfagligt formål? At inddrage arbejdet med sprog og tekster i uderummet indebærer ikke nødvendigvis, at tage på heldagsudflugter med klassen eller at vide en masse om naturen. Udeskole i danskfaget kan også være en gåtur ned ad den lokale villavej, at arbejde i skolens skolehave eller at gå hen til supermarkedet på hjørnet. Pointen er, at eleverne skal tilegne sig faglige kompetencer, ved at læreren inddrager de muligheder, som steder i nærmiljøet byder på og arbejde med de tekster, som knytter sig til de steder. I udeskole arbejder man typisk efter strukturen inde-ude-inde, således man starter med vidensopbygning og forforståelse inde, går ud i nærmiljøet og bagefter laver en faglig bearbejdning af oplevelsen inde.
 
Hvad arbejder vi med på kurset?
På dette kursus tilegner du dig helt ny teoretisk og forskningsbaseret viden om udeskoles bidrag til læring med særligt fokus på dansk. Du får praksiseksempler på gennemførte udeskoleforløb i dansk, som har fokus på hhv. læsning og fremstilling, ligesom du vil prøve dele af forløbene af på egen krop. Desuden vil du blive præsenteret for en didaktisk model, der kan hjælpe dig i gang med at planlægge undervisning, hvor dine elever profiterer af at komme ud af klassen og bruge oplevelsen ude som et afsæt for at arbejde med sprog og tekster.
 
På dette kursus får du indblik i:
• Teoretisk og forskningsbaseret viden om udeskoles betydning for læring med særligt henblik på dansk. Det er fx i relation til sproglig udvikling, æstetiske erfaringer og motivation samt oplevelsen af, at arbejdet med tekster skal give mening.
• En udeskoledidaktisk model, som kan bruges til planlægning af forløb i dansk (og alle andre fag).
• Praksiseksempler på danskundervisning, hvor eleverne kommer ud af klasselokalet og nærmiljøet inddrages. Det ene forløb har særligt fokus på læsning, det andet har særligt fokus på fremstilling.
• Konkrete øvelser fra forløbene, hvor man arbejder med danskfagets kompetenceområder på baggrund af personlige og sansemæssige erfaringer ude.
 
Hvordan arbejder vi på kurset?
Vi arbejder i en vekselvirkning mellem teori og praksis og mellem undervisning inde og ude. Du vil både få teoretiske oplæg med dertilhørende øvelser samt hands on øvelser fra forløbene. Du forventes ikke at have en særlig forhåndsviden eller erfaring med udeskole.
 

Målgruppe

Dansklærere i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Instruktører

Ditte Vejby Schou - Adjunkt

Fagområder

Dansk: Indskoling, Mellemtrin, Udskoling

Kontakt