”Kommende dansklærer i 1. klasse? Få værktøjskassen fyldt op. “

På dette kursus bliver du klædt på til at etablere det gode klasserum. Du får også kendskab til den nyeste teoretiske viden inden for skriftsprogstilegnelse med konkrete idéer og inspiration til det praktiske arbejde i din kommende 1. klasse.

Sted

Aarhus

Pris

3.000,00 kr.

Dato

14.06.2022

Tilmeldingsfrist

16.05.2022

Status

Fuldt booket

Om kurset

​På disse 3 kursusdage har vi samlet tre kurser i ét, nemlig kurserne "Moderne literacytænkning og det funktionelt kommunikative", "Godt begyndt er halvt fuldendt" - om trivsel i indskolingen" og "Praksisnære workshop til din danskundervisning".
Ved at vælge dette kursus, dvs. de tre kurser i ét, får du det til rabatpris.

....

Tre dage med ny viden, inspiration og hands on.

Med udgangspunkt i et funktionelt lærings- og sprogsyn sætter vi fokus på læse- og skriveundervisningen i 1. klasse. Bliv opdateret på den nyeste viden og få værktøjskassen fyldt med idéer og skabeloner til planlægning af danskfaglige forløb, der ud over analoge materialer også inddrager pædagogiske it-redskaber. Bliv inspireret til at etablere et læringsrum, som kan tilgodese børnenes forskellige potentialer og udfordringer. 

 

1. kursusdag
Moderne literacytænkning og det funktionelt kommunikative
v/konsulenter fra VIA CFU 

Vi giver et indblik i den nyeste viden inden for læse- og skrivedidaktikken: 

 • Forebyggelse af afkodningsvanskeligheder i den tidlige danskundervisning 
 • Opdagende skrivning og systematisk stilladsering, som tillader børnene at blive aktive medspillere i egen skriveudvikling 
 • Billedbogens fantastiske univers som ramme for udvidet dialogisk læsning  


2. kursusdag  
"Godt begyndt er halvt fuldendt" – om trivsel i indskolingen  
v/selvstændig pædagogisk konsulent Jens Møller Andersen 

Børn møder i skolen med vidt forskellige potentialer, hvilket afspejles i deres kompetencer. Nogle børn er sikre på egne evner og kvaliteter og stiller krav om udfordringer. Andre har hele livet igennem været nødt til at spille op til omgivelserne for at få informationer om de forventninger, de skal leve op til. 

Dagen sætter fokus på etableringen af et læringsrum, som kan tilgodese, stimulere og udfordre det enkelte barn: 

 • Klasserumsledelse 
 • Klassemødet 
 • Klassekultur 
 • Det sociale kørekort 
 • Inklusion 
 • Konflikthåndtering 
 • Samarbejdet mellem skole og hjem 

3. kursusdag
Praksisnære workshops til din danskundervisning i morgen​​
v/konsulenter fra VIA CFU 

 • Foldebøger som indgang til at arbejde kreativt med læse- og skrivelyst. I denne workshop præsenterer vi foldebøgerne som metode til at folde litterære temaer ud. 
  Vi laver et eksemplarisk forløb, som vil være lige til at tage med hjem i værktøjskassen. 
 • Sæt dansk i bevægelse – konkrete og håndgribelige idéer til en varierende undervisning. 
 • Digital stilladsering med pædagogiske it-redskaber – skabelse af et kreativt og motiverende læringsrum, hvor alle lykkes. 

(Medbring egen computer) 

Målgruppe

Dansklærere i 1. klasse

Instruktører

Maria Thrane - Pædagogisk konsulent, VIA CFU
Charlotte Hansen - Pædagogisk konsulent, VIA CFU
Morten Eidorff Langballe - Pædagogisk konsulent, VIA CFU
Jens Møller Andersen - Selvstændig pæd. konsulent

Fagområder

Dansk: Indskoling

Kontakt