Det multikulturelle skole-hjem-samarbejde

Oplever du særlige barrierer og udfordringer i samarbejdet med forældre med anden etnisk baggrund end dansk? Få viden og konkrete redskaber til at styrke det gode og nødvendige samarbejde mellem skole og hjem.

Sted

Aarhus

Pris

490,00 kr.

Dato

10.11.2022

Tilmeldingsfrist

17.10.2022

Status

Ledige pladser

Om kurset

Når forældre med anden etnisk baggrund end dansk møder det danske skolesystem, er det ofte et meget anderledes system end hjemlandets, de møder - og meget kan være svært at afkode.

Forforståelser, misforståelser og berøringsangst i mødet mellem forældre og skole kan komplicere eller blive en barriere for et frugtbart samarbejde mellem skole og hjem.

Udfordringerne kan spænde vidt - fra sproglige, religiøse og kulturelle forskelle, uudsagte forventninger og opfattelser og til psykiske følgevirkninger af flugt.

På kursusdagen kommer vi omkring:

  • Introduktion til kulturforståelse og interkulturel kommunikation
  • Grundlæggende viden om traumers indflydelse på forældreevnen
  • Praksisnære redskaber til mødet med forældrene
  • Værktøj til forældresamtalen

Målgruppe

Lærere, pædagoger, dsa-resursepersoner og pædagogiske ledere

Instruktører

Jette Thulin - Konsulent og lærer

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag
Dansk som andetsprog

Kontakt