Fra modstand og mistrivsel til trivsel og foretagsomhed

Lær at bryde den negative udviklingsspiral. På kurset får du kendskab til teorier og metoder, så du kan undervise, vejlede og lede børn, unge og voksne til at gå fra ’lært hjælpeløshed’ til trivsel, foretagsomhed og handlingstillid.

Sted

Aarhus C

Pris

865,00 kr.

Dato

17.01.2023

Tilmeldingsfrist

14.12.2022

Status

Ledige pladser

Om kurset

Børn og unge, der er kommet i en negativ udviklingsspiral, skal hjælpes. På dette kursus bliver du klogere på, hvordan deres situation kan forklares og forstås, hvordan spiralen kan brydes, og hvilke strategier, der skal til for at vende den negative udvikling mod trivsel, foretagsomhed og handlingstillid.

På kursusdagen får du indblik i trivselsteori og herunder forståelse for, hvorfor børn med vanskeligheder meget ofte - og med stor sandsynlighed - ender med at opleve mistrivsel. Du bliver klædt på til som professionel at kunne hjælpe et barn i mistrivsel til at fokusere på 'næste bedste skridt', og du får en metode og konkrete strategier til at vende mistrivsel og lært hjælpeløshed til trivsel og øget self-efficacy (handlingstillid).

Skub-metoden

Kurset tager udgangspunkt i Skub-metodens syv strategier, som er en samling af empiriske og teoretiske strategier for at sikre menneskers mulighed for at gå fra 'lært hjælpeløshed' til foretagsomhed.
De syv strategier er:

  1. Succesoplevelser
  2. Interesser og styrker
  3. Mod til at handle
  4. Rollemodeller
  5. Fokus på 'næste bedste skridt'
  6. Ændring af vaner
  7. Anerkendelse for handling

    Oplæg og gruppeøvelser om Skubmetodens teorier og metoder relateres til deltagernes egne faglige udfordringer.


Det får du med dig
Målet med kurset er, at deltagerne opnår kendskab til Skub-metodens teorier og metoder, så de kan undervise, vejlede og lede andre børn, unge og voksne til at gå fra lært hjælpeløshed til at være foretagsomme og udvise handlekompetence.

Målgruppe

Undervisere, vejledere og ledere

Instruktører

Anne Kirketerp - Psykolog og ph.d.

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag

Kontakt