Netværk for specialskoler

Medvirker du på din skole til at fremme skolens udvikling, og er du ressourceperson eller vejleder, så er dette netværk relevant for dig.

Her bliver vi klogere sammen med kollegaer fra andre specialskoler og specialpædagogiske vejledere fra CFU.

Sted

Aarhus C

Pris

Kurset er gratis

Dato

24.01.2023

Tilmeldingsfrist

03.01.2023

Status

Ledige pladser

Om kurset

Netværket tager sit udgangspunkt i den nye opdaterede bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre (PLC).

Her står blandt andet, at et lokalt Pædagogisk Læringscenter udgøres af skolens vejledere og ressourcepersoner og at de skal samarbejde med ledelsen om at:

1) igangsætte, understøtte og evaluere skolens strategiske og organisatoriske arbejde med pædagogisk praksis, undervisningskvalitet og undervisningsmiljø samt understøtte skoleudviklingsindsatser,

2) samle og koordinere skolens vejledningskompetencer med henblik på at understøtte lærere og pædagogers arbejde med elevernes læreprocesser og læringsudbytte i alle fagblokke,

3) sætte forskningsbaseret viden om undervisning og læring i spil på skolen og

4) vejlede om kulturtilbud, litteratur og læsning, herunder også bøger til elevernes fritidslæsning.


Det skal de gøre ved at varetage følgende opgaver:

1) Skabe overblik over og vejlede i valget og brugen af tilgængelige analoge og digitale undervisningsmidler.

2) Understøtte på baggrund af Fælles Mål lærere og pædagogers planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen med opmærksomhed på

a) aktuelle indsatsområder på skolen

b) inddragelse af data og evalueringsresultater

c) folkeskolens tværgående temaer og

d) samarbejdet med eksterne parter, herunder folkebiblioteket.

3) Udvikle og understøtte undervisningsrelaterede aktiviteter for eleverne med fokus på at udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst jf. folkeskolens formål.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 4. marts 2022

 

Netværket er for alle medarbejdere, der har funktioner i forbindelse med ovenstående, og som er ansat på en specialskole. Det er ikke sikkert, det hedder PLC på den enkelte skole, men det forandrer ikke ved, at skolen har opgaven. Derfor skal du ikke tænke, at det ikke er for dig og din skole, hvis I ikke har noget, I kalder et PLC.

Netværket mødes som udgangspunkt halvårligt til et halvdagsarrangement.

Møderne foregår på CFU (skiftevis Herning og Aarhus). Der er gratis forplejning til møderne på CFU.

Møderne faciliteres af Poul Erik Philipsen fra CFU. Indhold og form udvikler vi sammen.

Fra CFU lægger vi op til at mødegangene har: Spændende oplæg, leverer relevant og aktuel vejledning, har fleksible dagsordner med tid til refleksion og dialog hvor vi lærer af hinanden. Vi vil også løbende vurdere, hvor vi med fordel kan løfte i flok.

Målgruppe

Deltagerne er medarbejdere, som er ansat på specialskoler med funktioner i forbindelse med skolens pædagogiske læringscenter

Instruktører

Poul Erik Philipsen - Chefkonsulent, VIA CFU

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag

Kontakt