Afstemt pædagogik ved autisme, ADHD eller angst - specialklasser

Viden og redskaber til at arbejde med afstemt pædagogik. Hvad gør du, når et barns adfærd skaber problemer, og hvad kan du gøre for at forebygge?

Sted

Herning

Pris

590,00 kr.

Dato

15.11.2022

Tilmeldingsfrist

17.10.2022

Status

Ledige pladser

Om kurset

Kurset tager udgangspunkt i Ross Greenes børnesyn: "Børn gør det godt, hvis de kan".

Vi fokuserer på at afstemme og håndtere problemskabende adfærd med skelen til viden om autisme, ADHD og angstproblematikker. En af øvelserne er at se nærmere på, hvilke krav og forventninger du stiller til børnene, og hvilke færdigheder de har – og ikke mindst det mellemrum, der findes mellem de to.  

Vi arbejder med de tre følelsesregulerende systemer: Trusselssystemet, motivationssystemet og tryghedssystemet for at forstå, hvad du kan gøre for at afstemme og medregulere.

Du får konkrete skemaer og redskaber med hjem, som du kan anvende i din praksis for bedre at kunne afstemme og hjælpe med at regulere følelser hos børnene og de unge.

Målgruppe

Lærere og pædagoger, der arbejder i specialskoler eller i specialklasser

Instruktører

Anne-Mette Sohn Jensen Jensen - Pædagog, cand pæd. psyk., forfatter, underviser og foredragsholder

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag

Kontakt