Skrivning i indskolingen – kom godt fra start

På dette kursus får du indblik i en række skriveaktiviteter, der gennem de seneste år er udviklet på Skrivesenteret i Norge, Nasjonal senter for skriveoplæring og skriveforskning – og afprøvet på mange norske skoler. Du får også idéer til, hvordan du kan skabe mening, mestring og motivation i skriveprocessen for de yngste elever, samt et værktøj til vurdering af kvaliteten i deres tekster.

Sted

Aarhus C

Pris

1.175,00 kr.

Dato

10.11.2022

Tilmeldingsfrist

10.10.2022

Status

Ledige pladser

Om kurset

Hvis en skriveaktivitet skal fungere i undervisningen, skal læreren ikke kun vide noget om skriveudvikling og skriveundervisning. Læreren skal også kunne give hensigtsmæssig og målrettet respons til eleven både under og efter skrivningen. På kurset præsenteres et værktøj til vurdering af kvaliteten af elevernes tekster på en række faglige områder som fx modtagerbevidsthed, strukturering af indhold, ordforråd, skriveformer og bogstavkundskab.

Deltagerne præsenteres endvidere for oplæg til skriveaktiviteter, som kan anvendes i indskolingen. Skriveaktiviteterne er målrettet forskellige genrer – for allerede i børnehaveklassen kan man skrive fx argumenterende eller reflekterende tekster.

Der veksles mellem oplæg og arbejde med vurdering af elevtekster i mindre grupper. Deltagerne opfordres til at medbringe tekster fra egne elever.

 

Målgruppe

Lærere og pædagoger i børnehaveklassen, dansklærere i indskolingen, læsevejledere og lærere i den særligt tilrettelagte undervisning i 0.- 4. klasse.

Instruktører

Lis Pøhler - Læsekonsulent

Fagområder

Dansk: Indskoling

Kontakt