Børnehaveklasseledernes temadage

Deltag i børnehaveklasseledernes to spændende temadage.
Vær med, når Kenneth Jakobsen Bøye fortæller om læseglæde og giver konkrete idéer til en legende og æstetisk tilgang til litteratur og sætter fokus på oplæsningen som en katalysator for udvikling af sprog, viden og empati.
Børnehaveklassen er et nyt fællesskab, hvor der skal skabes sammenhæng mellem børnehaven og børnehaveklassen samt mellem børnehaveklassen og 1. klasse for det enkelte barn.
På temadagenes anden dag lægger Marianne Giannini, formand for Børnehaveklasseforeningen og Anja Bøhnke, læringskonsulent i Børne og Undervisningsministeriet, ud med deres syn på nogle af grundstenene for børnehaveklassen.
Efterfølgende folder CFU’s pædagogiske konsulenter, Maria Thrane og Charlotte Hansen, centrale tematikker ud: klasserumsledelse, opdagende skrivning, konkrete idéer til sprogindsatser m.m.

Sted

Herning

Pris

2.200,00 kr.

Dato

11.01.2023

Tilmeldingsfrist

12.12.2022

Status

Ledige pladser

Om kurset

1. dag
Skab læseglæde i børnehaveklassen

Få dine elever til at blive vilde med litteratur og sprog ved at have en legende og sansende tilgang til arbejdet med danskfaget i børnehaveklassen.

 • Litteratur i børnehaveklassen
  Du får idéer til, hvordan du styrker elevernes litteratur- og læseglæde.
  Du får konkrete idéer til, hvordan du arbejder med en æstetisk tilgang til litteratur, og hvilke bøger der er velegnet i børnehaveklassen.

 • Oplæsning
  Der findes intet, som giver den samme styrkelse af sprog, viden og empati som oplæsning. Oplæsning skal prioriteres højt.
  Du får konkret viden om oplæsning, fif til hvorfor og hvordan, og idéer til hvad du kan læse op.


2. dag

Eleverne skal i børnehaveklassen have lagt fundamentet for deres skolegang, få skærpet lysten til at lære, blive fortrolige med skolen, etableret nye venskaber og i det hele taget fortsætte deres alsidige personlighedsudvikling. De skal tilegne sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på. Børnene (og deres forældre) skal blive trygge ved skolelivet.
Dagens første oplæg omhandler grundstenene for børnehaveklassen, børnehaveklasseledernes opgave, og hvordan man bedst muligt bevarer sin arbejdsglæde i en krævende hverdag. Marianne Giannini vil tale ud fra sin rolle som formand for Børnehaveklasseforeningen og sine mange års erfaring fra praksis. Anja Bøhnke, der er læringskonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet, vil tage udgangspunkt i Fælles mål.

 

Efterfølgende præsenterer Maria Thrane og Charlotte Hansen centrale tematikker i børnehaveklassen:

"Hokus pokus  - jeg er i fokus" - om klasserumsledelse. Børns vidt forskellige sociale og faglige potentialer kan udfordre underviseren. Hvordan skaber vi en fælles klassekultur og et læringsrum, der kan tilgodese både fællesskabet og det enkelte barn?

 • "Tag mig i hånden" – vi præsenterer konkrete undervisningsidéer til særlige indsatser i den obligatoriske sprogvurdering.

 • På opdagelse i skriftsprogsverdenen – om skriveudvikling og etablering af opdagende skrivning.

 • Madpakkelæsning – om e-bøger og gode titler til oplæsning i klassen.

 • Bogbilleder – om en anderledes og aktiv måde at arbejde med udvidet dialogisk læsning.

Målgruppe

Børnehaveklasseledere i grundskolen

Instruktører

Kenneth Jakobsen Bøye - Skrivende forlagsredaktør
Charlotte Hansen - Pædagogisk konsulent, VIA CFU
Maria Thrane - Pædagogisk konsulent, VIA CFU

Fagområder

Dansk: Indskoling

Kontakt