Med hjernen i skole - læring og trivsel på mellemtrinnet

Oplever du elever, som har svært ved at lære og ved at trives? Megen uro? Tabt overblik? På kurset får du inspiration til, hvordan du kan skabe velfungerende, inkluderende læringsmiljøer.

Sted

Herning

Pris

925,00 kr.

Dato

21.02.2023

Tilmeldingsfrist

23.01.2023

Status

Ledige pladser

Sted

Aarhus C

Pris

925,00 kr.

Dato

23.02.2023

Tilmeldingsfrist

23.01.2023

Status

Ledige pladser

Om kurset

De to kursuseftermiddage er rettet mod alle, der arbejder med at understøtte læring og trivsel i almenklasser på mellemtrinnet. Som deltager får du præsenteret en overbliksskabende metode og praksisnære handlemuligheder, der inddrager eleverne. Hjælp til selvhjælp er i fokus.
 

  • Du bliver klogere på de udfordringer, der typisk opstår på mellemtrinnet, når en elev er forsinket i forhold til fx problemløsning, kritisk tænkning og social forståelse.
  • Du bliver klogere på, hvorfor det ikke er vigtigt for din pædagogiske tilgang om eleven har den ene eller den anden diagnose. Vi leder ikke efter forskelle, men ligheder.

Ved hjælp af  'Orkestermodellen - udviklet af instruktøren - finder vi fokuspunkter, der rammer ned i netop jeres hverdag. Vi afprøver vores ideer og giver hinanden feedback.

Kursusdag 1
Her får du en kort teoretisk gennemgang af de mest almindelige læringsudfordringer for elever med særlige behov med vægten på et helhedssyn, frem for diagnoser. Der perspektiveres til uddrag af undervisningsmaterialet 'Med hjernen i skole'*, suppleret af konkrete forslag til pædagogik. Herefter introduceres 'Orkestermodellen', som vi anvender til at finde fokuspunkter og forberede tiltag i jeres hverdag.

Kursusdag 2
Her er erfaringsdeling samt eksempler på visuelle samtaleteknikker i fokus. Du får præsenteret pædagogiske redskaber, der har stort forandringspotentiale, med minimalt tidsforbrug.

Deltagerne får fri adgang til kursets slides til brug i egen praksis.

* Med hjernen i skole er et undervisningsmateriale, som giver elever på mellemtrinnet indsigt i, hvordan man lærer, og hvilke krav skolen stiller til adfærd, sprog, hukommelse, kommunikation, motorik og opmærksomhed. Materialet består af syv temaer. Hvert tema sluttes med forslag til støttende, pædagogiske tiltag. De syv temaer er: Skolehjernen generelt - Opmærksomhed - Hukommelse - Kommunikation og sprog - Sanser og motorik - Sociale evner, og HOT = Højere ordens tænkning.

Målgruppe

Mellemtrinslærere, skolepædagoger, AKT- og inklusionsvejledere samt PPR-konsulenter

Instruktører

Helle Overballe Mogensen - Fagbogsforfatter, foredragsholder, inklusions- og trivselsvejleder

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag
Dansk: Mellemtrin

Kontakt