Ny i almenklassen – deltagelsesmuligheder for nyankomne elever

På dette kursus får du viden om og redskaber til at skabe sociale, faglige og sproglige deltagelsesmuligheder for nyankomne, flersprogede elever, hvad enten de kommer fra en modtagelsesklasse eller integreres direkte i en almenklasse.

Sted

Herning

Pris

3.100,00 kr.

Dato

31.01.2023

Tilmeldingsfrist

05.01.2023

Status

Ledige pladser

Om kurset

Hvordan kan lærere hjælpe nyankomne elever til at blive en del af almenklassens fællesskab og til at få udbytte af fagundervisningen?

Både ved direkte integration og ved overgang fra modtagelsesklasse til almenklasse kan det være en stor mundfuld for en nyankommen elev at starte i en almenklasse, både i forhold til læring og trivsel. Det er derfor en særlig opgave for læreren at sikre eleven deltagelsesmuligheder socialt, sprogligt og fagligt.

På kurset får du viden om hvordan du som lærer kan hjælpe elever som er i gang med at lære dansk med at trives i klassen og lære i fagundervisningen. Løbende præsenteres praksisrettede redskaber, som du kan bruge direkte i din undervisning.

De to kursusdage vil give dig indsigt i flersprogethed og andetsprogstilegnelse samt kendskab til andetsprogspædagogiske metoder, som du kan bruge i fagundervisningen, og som er effektive for alle elever. Du får desuden ideer til hvordan du kan anvende elevernes stærkeste sprog og erfaringer i undervisningen.

På kurset kobler vi viden med praksisrettede aktiviteter inden for områderne:

  • nyankomne elevers adgang til klassens fællesskaber
  • fra hverdagssprog til fagsprog: tale – læse – lytte – skrive
  • ordtilegnelse på et nyt sprog
  • translanguaging: aktiv udnyttelse af elevens stærkeste sprog i undervisningen

 

Målgruppe

Faglærere, der underviser nyankomne elever i almenklasser samt dsa- og sprogvejledere

Instruktører

Maria Neumann Larsen - Sprogkonsulent

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag
Dansk: Indskoling, Mellemtrin, Udskoling
Dansk som andetsprog

Kontakt