Elever med flugtbaggrund - hvad kan skolen gøre?

Med situationen i Ukraine er behovet for viden om, hvordan man bedst kan modtage, rumme og støtte elever med flugtbaggrund blevet presserende på mange skoler. - Bliv klogere på, hvad du som professionel voksen kan gøre.

Sted

Herning

Pris

955,00 kr.

Dato

20.09.2022

Tilmeldingsfrist

22.08.2022

Status

Ledige pladser

Sted

Aarhus C

Pris

955,00 kr.

Dato

22.09.2022

Tilmeldingsfrist

22.08.2022

Status

Ledige pladser

Om kurset

På denne kursusdag får du viden om, hvordan du som professionel voksen kan hjælpe elever med direkte eller indirekte flugtbaggrund - elever, der har uhyrlige oplevelser med i bagagen, eller som er påvirkede at forældres traumer.

Elever, der har været på flugt, eller hvis forældre har, kan være særligt udfordrede og kræve ekstra opmærksomhed fra lærere og pædagoger. Særligt i situationer, hvor eleverne udviser uventede reaktioner, eller hvor der er mistanke om belastende oplevelser og måske traumer i familien, kan man som lærer eller pædagog have brug for lidt ekstra i den pædagogiske redskabskasse.

På kurset lærer du:

  • Hvad du som lærer eller pædagog kan gøre for at etablere et klassemiljø, hvor elever med flugtbaggrund oplever sig rummet.
  • Hvordan du kan tale med børnene om det, hvis de har haft svære oplevelser.
  • Hvilke forventninger du kan have til elever og forældre.

Kursusdagen byder også på:

  • En grundlæggende viden om, hvad børnene kan have med sig af oplevelser, og hvilken betydning det kan få for deres udvikling og læring.
  • Traumeviden, symptomer og reaktioner på traumatiske oplevelser.
  • Med afsæt i neurosekventiel kontekst gives redskaber, til at rumme og inkludere dette i den almene undervisning.
  • Metoder til samtaler med elever med disse udfordringer. 

Kurset veksler mellem oplæg og små gruppearbejder med inddragelse af deltagernes aktuelle cases fra praksis i skolen.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, dsa-resursepersoner og pædagogiske ledere

Instruktører

Jette Thulin - Konsulent og lærer

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag
Dansk som andetsprog
Erhvervsskoler
Ungdomsuddannelserne
VUC

Kontakt