Flersprogede elever i matematikundervisningen

Bliv klædt på til at understøtte flersprogede elevers matematiktilegnelse gennem aktiv sproginddragelse. Lær hvorfor og hvordan.

Sted

Aarhus C

Pris

1.245,00 kr.

Dato

08.03.2023

Tilmeldingsfrist

08.02.2023

Status

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

1.245,00 kr.

Dato

09.03.2023

Tilmeldingsfrist

09.02.2023

Status

Ledige pladser

Om kurset

Sproglig og faglig udvikling går hånd i hånd, og elevers sproglige kompetencer har betydning for udbyttet af fagundervisningen. Dette gælder selvfølgelig også i matematikfaget og i særlig grad for elever med anden etnisk baggrund end dansk.

Det er først når eleverne er sprogligt aktive, at læring bliver en mulighed, men mange flersprogede elever er udfordrede på at deltage i klasse- og elevsamtaler, da deres (fag-)sproglige kompetencer ikke umiddelbart giver dem denne mulighed.

På kurset tager vi udgangspunkt i, hvordan forskellige former for aktiv sproginddragelse - herunder strategisk/faglig læsning - understøtter elevernes læring i matematik.

Målet med kurset er, at deltagerne:

  • får indsigt i sprogets betydning i for læring i matematik
  • får indsigt i den arbejdende hukommelses betydning for matematisk forståelse
  • får indsigt i de eksekutive funktioners betydning for problembehandling
  • finder frem til læringsmiljøer, der øger de flersprogede elevers aktive sproglige deltagelsesmuligheder og dermed læring.

Målgruppe

Lærere og vejledere, der arbejder med flersprogede elever og matematik

Instruktører

Michael Wahl Andersen - Pædagogisk konsulent, cand. pæd. psyk.

Fagområder

Dansk som andetsprog
Matematik

Kontakt