Gratis inspiration til inkluderende undervisning - herunder også dansk som andetsprog

Få præsenteret en vifte af gode materialer, der lægger op til undervisningsdifferentiering i bred forstand - med faglig, sproglig og social deltagelse for alle.

Sted

Aarhus C

Pris

Kurset er gratis

Dato

08.05.2023

Tilmeldingsfrist

20.04.2023

Status

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

Kurset er gratis

Dato

11.05.2023

Tilmeldingsfrist

01.05.2023

Status

Ledige pladser

Om kurset

Benyt tilbuddet om en gratis eftermiddag, hvor I får præsenteret nye læremidler fra CFU's samling og øvrige resurser til undervisningen med deltagelsesmuligheder for alle elever.

Der vil både være materialer, der taler ind i almenundervisningen, i specialundervisningen og i fagområdet dansk som andetsprog. Fokus vil ligge på trivselsarbejdet og den sproglige udvikling.

Målgruppe

Lærere på alle klassetrin på tværs af fag

Instruktører

Lotte Svane Strange Petersen - Pædagogisk konsulent, VIA CFU
Tine Brock - Pædagogisk konsulent, VIA CFU

Fagområder

Alle lærere - på tværs af fag
Dansk som andetsprog

Kontakt