Pædagogiske værktøjer i arbejdet med opmærksomhedsforstyrrelser

Får inspiration til at skabe gode læringsrum for elever med opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder.

Sted

Aarhus

Pris

1.075,00 kr.

Dato

24.01.2024

Tilmeldingsfrist

18.12.2023

Status

Ledige pladser

Om kurset

Mål: 

Målet med oplægget er at præsentere forskellige tilgange og metoder (pædagogiske værktøjer), som vil lette arbejdet med disse elever i en folkeskoleklasse. 

Indhold: 
Opmærksomheds- og koncentrationsproblemer er et væsentligt symptom hos mange af de børn, vi skal inkludere. Det kan kræve pædagogisk, fagligt og personligt overskud at få denne gruppe til at lykkes i skolen.

Kurset præsenterer dig for forskellige tilgange og metoder, undervisningsmaterialer, der kan lette dit daglige arbejde med eleverne i folkeskolens klasser og specialklasser.

Der vil være gode muligheder for at gå i dialog med oplægsholderen om konkrete problemstillinger og mulige løsninger. 

Målgruppe

Lærer, pædagoger, AKT vejledere og inklusionsvejledere.

Instruktører

Jens Møller Andersen - Selvstændig pæd. konsulent

Fagområder

Aktuelt for alle: Alle lærere - på tværs af fag
Trivsel og særlige behov

Kontakt