Hvordan tager jeg bedst hensyn til eleven?

Forstå og hjælp børn og unge med udfordringer ift. opmærksomhed, koncentration, hukommelse, social interaktion, læring mv.
Eftersom flere og flere børn og unge har vanskeligheder såsom autisme, ADHD, Tourette mv. så er behovet for at forstå eleverne og at understøtte lærerne stigende.
Tilmeld dig et kort kursus, hvor du både får viden om udfordringerne og samtidig et konkret læremiddel, som kan blive et redskab til hvordan du kan hjælpe børn og unge til mere trivsel og læring.

Sted

Aarhus

Pris

625,00 kr.

Dato

06.03.2024

Tilmeldingsfrist

06.02.2024

Status

Ledige pladser

Om kurset

På kurset introduceres du til et nyt konkret samtaleværktøj, som du selv efterfølgende kan bruge sammen med eleven og som betyder at I begge bliver klogere på hvordan eleven får mere trivsel og opnår bedre læring.

Samtaleværktøjet ”Sådan vil jeg gerne ha’ det” er udviklet i Sverige og med svensk tilladelse oversat og bearbejdet, så det kan bruges i en dansk sammenhæng. Værktøjets grundidé er at læreren og eleven på baggrund af et spørgeskema til eleven sammen udvikler en praksis, der understøtter eleven og dermed også hjælper læreren. På kurset vil der være en kort indføring i karakteren af elevernes udfordringer og derefter en introduktion til samtaleværktøjet, der skal sætte læreren i stand til selv efterfølgende at anvende det.  Kursusdeltagerne får samtaleværktøjet med hjem.​

Målgruppe

Lærere i grundskole og på ungdomsuddannelse

Instruktører

Poul Erik Philipsen - Pædagogisk konsulent, VIA CFU

Fagområder

For ungdomsuddannelser og VUC
Specialundervisning
Trivsel og særlige behov

Kontakt