Mellemtrinnet læser - 2023

Temadage om læsning på mellemtrinnet. Programmet indeholder både fælles oplæg samt temagrupper.

Sted

Viborg

Pris

4.500,00 kr.

Dato

15.11.2023

Tilmeldingsfrist

02.10.2023

Status

Ledige pladser

Om konferencen

​Onsdag den 15. november

8.30-9.00 
Ankomst og kaffe

9.00-9.10
Velkomst og morgensang

9.10-10.30
Billedlitteratur i teori og praksis 
v. lektor Marianne Eskebæk Larsen og læremiddelforfatter og 
forlagsredaktør Kenneth Jakobsen Bøye
Aldrig har der været så mange bøger med billeder, og man kan 
nemt fare vild i det billedlitterære landskab: Billedbøger, billednoveller, grafiske romaner. Ja, hvad er billedlitteratur i dag? Og hvordan arbejdes der med de forskellige genrer i undervisningen? 
Marianne Eskebæk Larsen, som står bag Bogen om billedlitteratur, giver et indblik i billedlitteratur, mens læremiddelforfatter Kenneth Jakobsen Bøye giver inspiration til, hvordan man bruger billedlitteratur konkret i undervisningen. 

10.30-11.00
Kaffe og udstilling ved forlagene

11.00-12.15
Billeder i litteraturen 
v. forfatter og tegner Søren Jessen
Med udgangspunkt i Søren Jessens egne værker taler han om sin 
måde at arbejde med de forskellige genrer på, og om de fordele 
og ulemper, der kan være forbundet ved både at være tegner og 
forfatter i processen med at skabe en fortælling med ord og billeder.

12.15-13.15
Frokost 

13.15-14.30 
Temagrupper
(vælg to temagrupper og et alternativt ønske)

1. Form figurdigte (workshop)
v. forfatter Karen Filskov
Med afsæt i bogen Det sner med fjer og en introduktion til figurdigte skal der arbejdes med struktur, skriveprocesser og sanseanalyser på en skabende måde, der bearbejder teksten som en plastisk størrelse, der bliver til en figur, som forestiller dét den 
handler om.

2.Sansende, skabende og verdensvendt arbejde med billedbøger
v. lektor og ph.d. Ayoe Quist Henkel
Med udgangspunkt i aktuelle billedbøger til mellemtrinnet arbejder vi i temagruppen med greb til, hvordan eleverne kan læse dem med sanserne forrest. Der er fokus på, at eleverne nærlæser forholdet mellem skrift og billede ud fra en sansende og skabende 
litteraturundervisning, hvor de får ”litteratur mellem fingrene” 
og arbejder med, hvad de kan bruge teksten til i deres eget og 
andres liv. Du kommer selv til at afprøve de forskellige litteraturdidaktiske greb, der kommer fra Grib litteraturen 1 og 2. 

3.Byg en Følelsestrold
v. kunstner Shane Brox
Trolde og andre grumme væsner indeholder tit undertrykte følelser. Akkurat som os mennesker er de bange for stort og småt… 
Sammen med Shane skal der bygges trolde ved hjælpe af genbrug, fundne materialer og limpistol. 
Med inspiration fra bogen Trolden på tredje inviteres I med på en 
fabulerende rejse med trolde og andre grumme væsner. Væsner 
der måske finders derude eller som afspejler vores indre trold.
Byg og skab en følelsestrold der tør vise vrede, angst, skuffelse, 
mod eller glæde.

14.30-14.45 
Kaffepause

14.45-16.00 
Temagruppe gentages

16.00-16.15
Pause

16.15-17.15
Hvordan finder man tilbage til legen og den svære og fantastiske kreativitet
v. kunstner Shane Brox
Børn kaster sig frygtløse ud i kreative projekter, så snart de får lov. 
Voksne skal tit bryde en indre barriere, hvor man diskuterer sine 
egne succes-rates med sig selv. Det er denne indre kritiker, som 
får lov til at bestemme, hvor meget man tør, eller hvor meget låg 
man lægger på sig selv. 
Hør Shane fortælle om, hvordan man frigiver sit indre legebarn og 
formår at fjerne frygten for om man er god nok og i stedet give 
mere plads til at udforske, være kreativitet, lege, og eksperimenter, 
med fokus på, hvordan dette formidles til eleverne i skolen.
19.00-?

Spisning og aftenhygge + kaffe og en småkage


Torsdag den 16. november 

8.30
Godmorgen og morgensang

8.30-9.45
Top 20 i 2023 af de bedste bøger og udgivelser til 
mellemtrinnet 
v. leder af Læring og Medborgerskab, Roskilde bibliotekerne 
og ph.d. i børnelitteratur Anette Øster 
Anette Øster giver igen i år sit bud på de 20 bedste udgivelser for 
børn og unge i alderen 9-13 år. Der vil være bøger både til læselyst 
og læse fordybelse.

9.45-10.00 
Kaffepause

10.00-11.15 
Temagrupper
(vælg to temagrupper og et alternativt ønske)

1. Bøger om at finde sit mod og sin egen vej 
v. forfatter Ida-Marie Rendtorff 
Ida-Marie Rendtorff har både skrevet realisme, dystopier og fantastiske fortællinger, men uanset genre handler det ofte om at finde sit mod og sin egen vej. Hun er optaget af det finurlige, fine og ind imellem forfærdelige, som sker mellem mennesker, men også af det større billede – det som sker i verden omkring os, klimakrisen for eksempel, og hvordan det er at være barn og ung og skulle finde sit ståsted midt i alt det. Hun fortæller om, hvordan 
hun som barn drak blæk og skrev på væggene, om processen fra 
idé til bog – om hvordan det hele tit starter med en undren eller 
et Hvad nu hvis …?

 2.Fortæl i billeder
v. illustrator Otto Dickmeiss i samtale med Anette Øster
Otto Dickmeiss’ illustrationer pryder mange af de billedbøger, som 
vi bringer ind i undervisningen. Børnelitteraturen er en unik scene 
til at formidle vigtige dramaer og barndommens melankoli. 
Gennem idylliske og groteske billeder forsøger han at skabe plads 
til fantasi og håb og med mulighed for at inspirere eleverne til at 
tale om de uudtalte fortællinger. Gennem en samtale med Anette 
Øster åbnes der op for hans arbejdsprocesser, hans særlige streg 
og det budskab han gerne vil formidle gennem billederne

3. Læs med ørerne 
v. CFU konsulent Mette Beckmann Westergaard
Flere og flere læser med ørerne, og på mitcfu.dk har skolerne nu 
gratis adgang til en spændende base af lydbøger. Med ”lytteraturen” får vi som dansklærere en ny mulighed for at sætte en generation af bogdroppere stævne i fiktive lyduniverser. Der præsenteres traditionelle lydbøger og eksempler på lydfortællinger, hvor underlægningsmusik og effektlyde er med til at skabe lyduniverset. Vi dykker ned i, hvordan forløb kan sættes i scene, hvor alle elever læser med ørerne og forfiner deres lyttefaglighed. Der vil blive introduceret en didaktisk lydbogsramme fyldt med lytteforståelsesstrategier, som kan åbne værkerne for dig og dine elever.

4.Et museumsbesøg med fokus på billedanalyse 
v. museumsinspektør Tanja Toft Rix-Nielsen
Kom med på Skovgårdsmuseet og oplev hvordan man kan arbejde 
med billedanalyse på mellemtrinnet. Få en introduktion til museets 
undervisning i den permanente samling af genstande og malerier 
fra Guldalderperioden og en præsentation af ’Utopia’ – en temaudstilling og kreativt værksted målrettet mellemtrinnets elever. 
Afslutningsvis vil der være en praktisk øvelse og refleksion over 
guldalderens fortids- og fremtidsperspektiver.

OBS! Hvis denne temagruppe vælges, når man kun én. Vi er først 
tilbage til frokost. Vi går samlet til fods (uanset vejret) fra Golf 
Salonen og til Skovgaard Museet (ca. 700m) Denne temagruppe 
har et max antal deltagere på 25 personer – efter først til mølle 
ved tilmeldingen.

11.15-11.30
Pause

11.30-12.45
Temagrupper gentages

12.45-13.30
Frokost

13.30-14.45
Sådan skriver og tegner du en historie – med udgangspunkt 
i tegneserien om Mira fortæller vi om vores arbejde
v. forfatter Sabine Lemire og illustrator Rasmus Bregnhøi
Rasmus Bregnhøi og Sabine Lemire har samarbejdet om at tegne 
og forfatte de populære graphic novels om Mira. Hør om hvordan 
tegninger og ord bliver til en samlet fortælling, og om deres samarbejde om, hvordan en historie opstår imellem dem. Der vil være oplæsning, livetegning og en masse snak med tid til spørgsmål. 

14.45-15.00
Evaluering og afslutning

Målgruppe

Temadagene henvender sig til dansklærere på mellemtrinnet, læsevejledere, skolebibliotekarer, danskkonsulenter og andre interesserede.

Instruktører

Fagområder

Dansk: Mellemtrin

I samarbejde med

CFU Nord

Kontakt